PO SĄSIEDZKU. Spotkali się po 40 latach

2020-10-08 2:54:39

XXV rocznica powstania w Szczypiornie (gm. Pomiechówek) największego polskiego serwisu genealogicznego “Genealogia Polska” i XL rocznica powołania do życia Samodzielnej Grupy Konspiracyjnej “Piast” świętowane były w legionowskim kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej. Dzięki uprzejmości x. Prałata Tomasza Chciałowskiego zgromadzeni mieli okazję przeżyć swą kameralną uroczystość w tej wyjątkowej świątyni

Wśród działaczy “Piasta” i niektórych administratorów Genealogii Polskiej na rocznicach można było dostrzec Panią Magdalenę Sawkę, Radcę Ministra Jana Kasprzyka, Panią Ewę Brodę, szefową Fundacji Valkyria Veterans. Byli też przedstawiciele 6. Batalionu Lekkiej Piechoty: por. Wioleta Nadolska i kpt. Grzegorz Guła tudzież Pan Paweł Gębalski z OSP.

Jak podkreślał w homilii celebrans, x. Kanonik Waldemar Szczurowski, aby do takiej uroczystości mogło dojść, potrzeba było wielkiego poświecenia wielu osób, które nie zważając na ryzyko, decydowały się prowadzić tę nierówną walkę z okupantem. Wielu, szczególnie młodych ludzi, zrezygnowało z kariery lub nawet kontynuowania nauki, aby wszystko poświecić realizacji obranego celu.

Kapłan podkreślił też znaczenie portalu Genealogia Polska dla naszej kultury i świadomości historycznej. Jego zdaniem praca, jaką wykonano na przestrzeni ćwierćwiecza zaowocowała ogromnym wzrostem świadomości narodowej wśród Polaków nie tylko w Kraju, ale i na całym świecie, gdyż ponad połowa osób odwiedzających witrynę pochodzi z krajów anglojęzycznych.

Podobne treści wybrzmiały w wystąpieniu Ewy Brody. – “Piast” był, czy raczej ciągle jest, organizacją szczególną, która nie utrzymywała zwiazków formalnych z “Solidarnością” – mówiła szefowa Valkiroii Veterans. – W przeciwieństwie do tzw. opozycji demokratycznej, działacze “Piasta” uważali, iż w Polsce dojdzie do zbrojnego powstania przeciwko sowieckiemu okupantowi, i na taką ewentualność szkoliła swoich członków. Druk tzw. bibuły czy nielegalne audycje radiowe były jedynie poboczną działalnością poszczególnych członków. Z taką formą działalnością związana była jedna naczelna zasada – ścisła tajemnica i najostrzejsze zasady konspiracji. Do oczekiwanego zbrojnego przewrotu w Polsce nie doszło. Mieliśmy do czynienia z czymś, co optymistycznie nazwano ewolucją zamiast rewolucji, uposażeniem ludzi z systemu komunistycznego, ukryciem dokumentów świadczących o antypolskiej działalności i powstaniem nad Wisłą republiki bananowej kosztem obywateli – mówiła ze smutkiem wskazując też na przypadki odmowy uznania dziś ludzi za prześladowanych przez PRL z uwagi na brak dowodów lub lekceważenie ich dokonań.

Podczas Mszy świętej wspomniano też zmarłych duchownych, którzy wykazywali się prawdziwym heroizmem w tamtych czasach. Z “Piastem”, prócz jego kapelana, x. Szczurowskiego, współpracowali też i inni duchowni. Był to x. Józef Stark, x. Antoni Gawarecki z Kroczewa i s. Kamila Barbara Maj z domu zakonnego w Legionowie.

Po zakończonej Eucharystii x. Szczurowskiemu i por. ZS Włodzimierzowi Staszakowi p. Radca Magdalena Sawka wręczyła jedno z najzaszczytniejszych polskich medali: “Pro Patria”.

X. W. Szczurowski przez wiele lat był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w PRL. Był też kapelanem Samodzielnej Grupy Konspiracyjnej “Piast”. Fakt ten poświadczają odznaczenia państwowe: Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości i Krzyż Wolności i Solidarności tudzież odznaka “Działacza opozycji antykomunistycznej. Do dziś aktywnie szerzy historię ojczystą i propaguje postawy patriotyczne, nie tylko w działalności duszpasterskiej, ale także społecznej. Od 20 lat jest kapelanem Serwisu Genealogia Polska LLC, gdzie – prócz porad dotyczących archiwów kościelnych, również szerzy wiedzę i postawy w duchu narodowym. Podobną działalność prowadzi w wielu innych środowiskach, między innymi strażaków, dla których jest kapelanem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Ludzi Pracy – Solidarności Zakładów Chemicznych Police oraz Regionu Nadodrze. Nadal w swoich kazaniach, wystąpieniach wskazuje szacunek dla Wartości Narodowych.

Szczególnie w skłóconym dzisiaj życiu społecznym nawołuje do powrotu do Wartości Etosu Solidarności pozostaje członkiem Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Porucznik Włodzimierz Staszak to aktywny działacz Związku Strzeleckiego “Strzelec” i członek jego władz naczelnych, Uczestnik Ćwiczeń Anakonda 16, szkoleń saperskich w Kazuniu, wolontariusz w trakcie prac poszukiwawczych na “Łączce”, organizator akcji “Kalisz swoim Bohaterom”, pełnomocnik ds. promocji i mediów Stowarzyszenia Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno Desantowych, organizator projektu “Z Ziemi Polskiej do Włoskiej”, prezes i założyciel Klubu HDK PCK Strzelec, członek Zarządu Regionalnego PCK Kalisz. W czasie swej działalności oddał ponad 80 litrów krwi i jej składników. Por. Staszak współpracuje z Fundacją Polskim Dzieciom i prowadzi rozległą działalność charytatywną. Został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Medalem 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie, odznaką Serce Legionu V-go stopnia a także odznaką z marszu komandosa.

Medal “Pro Patria” został ustanowiony 1 września 2011 r. i zastąpił medal “Pro Memoria”. Uhonorowane medalem mogą być osoby i instytucje “za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *