Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz świetlice z programem profilaktycznym

2022-07-25 6:13:12

W ramach realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” w naszym mieście działają dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego oraz kilka świetlic środowiskowych działające we wszystkich dzielnicach miasta.


Każdy uczestnik znajdzie w nich dla siebie coś interesującego – przede wszystkim miłą atmosferę i wiele ciekawych zajęć. Wśród miejsc, które czekają na dzieci i młodzież są również specjalistyczne świetlice z programem profilaktycznym i socjoterapeutycznym. Są one przeznaczone dla dzieci w trudnej sytuacji emocjonalnej, społecznej lub ekonomicznej, a celem ich działania jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju podopiecznych, między innymi poprzez poszerzanie osobistych zainteresowań i umiejętności.
Świetlice oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze realizują programy profilaktyczne, dzięki którym zaobserwowano u uczestników wzrost zachowań akceptowalnych społecznie, poprawę postrzegania swojego wizerunku i odbioru własnej osoby,  rozbudzenie zainteresowań i pasji służących rozwojowi osobistemu, a przez to ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych.
W trakcie zajęć oprócz realizacji programów profilaktycznych są także prowadzone zajęcia sportowe, taneczne, gry zespołowe, muzyczne, gry stolikowe, gry towarzyskie, plastyczne, teatralne, filmowe, konkursy plastyczne, mecze i turnieje.
Najważniejszym celem prowadzenia świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych jest zwiększenie umiejętności społecznych, zmniejszenie deficytów rozwojowych, zmniejszenie deficytów szkolnych i poprawa wyników w nauce.
Regularne uczestnictwo w zajęciach daje dzieciom możliwość wyrównywania braków edukacyjnych co wiąże się z pozytywnymi ocenami w szkole. Ważne jest stałe monitorowanie sytuacji rodzinnej dzieci co wiąże się z szybką reakcją i odpowiednią pomocą.

Ośrodek Wsparcia znajdujący się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7, zaprasza do korzystania z oferowanych form pomocy.
1. Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w zakresie problemów uzależnień i przemocy domowej:
● terapeuta uzależnień – bezpłatne porady i konsultacje
indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 795-621-255
● bezpłatne porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 600-226-968
● bezpłatne porady prawne dla osób w trudnej sytuacji
społecznej i socjalnej – informacje oraz zapisy pod numerem
telefonu 22 512-21-40
● psycholog rodzinny – bezpłatne porady i konsultacje
indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 795-621-255
● bezpłatne warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla rodziców
w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 600-226-968
2. Klub Senior+ – czynny zgodnie z harmonogramem 4h dziennie, od poniedziałku do piątku – informacje pod numerem telefonu 22 775 27 30 lub e-mail: klubseniora@opsndm.pl
Facebook: www.facebook/Klub-Senior-NDM.pl.
3. Wydawanie produktów żywnościowych pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 (na miejscu można także napić się ciepłej herbaty, ogrzać się, porozmawiać oraz skorzystać z internetu).
4. Magazyn z odzieżą dla obywateli Polski oraz Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej, czynny:
– poniedziałek od 9:30 do 13:30
– środa od 14:00 do 18:00
5. Grupa wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Grupa spotyka się w każdy poniedziałek o godz. 13.30 w Ośrodku Wsparcia – informacje pod numerem telefonu 782-174-000.
6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski, ul. Zakroczymska 30, Nowy Dwór Mazowiecki, pokój nr 25.

Harmonogram dyżurów komisji dostępny jest na stronie:
www.nowydwormaz.pl w zakładce Pomoc Społeczna.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *