Facebook
Pieniądze na sport, straże pożarne i drogi

2022-07-28 4:29:51

Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Do kogo i jakie pieniądze trafią w naszym powiecie?


Od maja władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia pomocy z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia.

#Mazowszedlasportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł. W naszym powiecie do programu zakwalifikowały się 3 zadania:
– Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzyma 300 000 zł na „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3”;
– Gmina Zakroczym otrzyma 300 000 zł na „Projekt i budowę infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców”;
– Gmina Nasielsk otrzyma 300 000 zł na „Przebudowę obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, budowę małej architektury i utwardzenie terenu”.

#Mazowszedlastrażypożarnych

Ponad 2 mln zł trafi do jednostek OSP z regionu warszawskiego zachodniego. Dla naszych jednostek przyznano:
– OSP Kazuń Polski – 20 000 zł na sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka;
– OSP Leoncin – 20 000 zł na sprzęt specjalistyczny;
– OSP Nasielsk – 80 000 zł na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
– OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki – 80 000 zł na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
– OSP Pomiechówek – 80 000 zł na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
– OSP Zakroczym – 14 886 zł na środki ochrony osobistej strażaka;
– OSP Wojszczyce – 5 114 zł na sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka;
– OSP Jaskółowo – 30 000 zł na modernizację strażnicy;
– OSP Łomna – 30 000 zł na modernizację strażnicy;
– OSP Nowy Dwór Mazowiecki – 30 000 zł na modernizację strażnicy;
– OSP Zakroczym – 30 000 zł na remont strażnicy;
– OSP Wilków Polski – 30 000 zł na remont strażnicy;
– OSP Pomiechówek – 30 000 zł na remont strażnicy.

#FOGR

Władze Mazowsza przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W regionie warszawskim zachodnim wsparcie w wysokości ponad 3,6 mln zł otrzyma 17 inwestycji drogowych. W tym w naszym powiecie:
– Powiat Nowodworski – Przebudowa drogi powiatowej nr 2423 W relacji Nasielsk-Prusinowice-Kościerze-Strzegocin, 250 000 zł;
– Gmina Czosnów – Rozbudowa drogi gminnej nr 240171W oraz drogi gminnej nr 240903W w Gminie Czosnów, 284 000 zł;
– Gmina Leoncin – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ośniki gm. Leoncin, 114 000 zł;
– Miasto i Gmina Nasielsk – Przebudowa drogi gminnej w Andzinie, 100 000 zł;
– Gmina Pomiechówek – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo i Pomocnia gm. Pomiechówek, 105 000 zł;
– Gmina Zakroczym – Przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie, gm. Zakroczym, 136 000 zł.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *