Odzyskane miliony!

2016-10-20 10:40:46

18 sierpnia 2016 r. na konto Gminy Pomiechówek wpłynęła kwota ponad 5 milionów złotych jako zwrot wydatków poniesionych na budowę hali sportowej w Pomiechówku.

Nowoczesny obiekt powstał w 2010 r. przy zaangażowaniu środków własnych, preferencyjnych pożyczek oraz wsparciu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Mimo aplikowania o dotację unijną nie udało się uzyskać dofinansowania w związku z wyczerpaniem środków w jednostce dotującej. Władze gminy podjęły jednak decyzję o realizacji inwestycji, zgodnie ze wszelkimi procedurami wymaganymi przez Unię Europejską.

Nowe konkursy nie zostały ogłoszone, jednak w kwietniu br. okazało się, że w budżecie unijnym zostały zaoszczędzone na tyle duże środki, że projekty oczekujące na liście rezerwowej mają szansę na dofinansowanie. Warunkiem miała być realizacja inwestycji przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad unijnych.

Gmina Pomiechówek złożyła prawidłowo wniosek, przedstawiła wszelkie wymagane dokumenty, przeszła kontrolę jednostki dotującej czego konsekwencją było odzyskanie po 6 latach od budowy hali sportowej w Pomiechówku, 85% środków wydanych na inwestycję.

„Wniosek o dofinansowanie budowy obiektu złożyliśmy w 2009 roku, czyli na początku poprzedniej perspektywy finansowej. Wniosek przeszedł wszelkie procedury, jednak umowa nie została podpisana ze względu na wyczerpanie puli środków unijnych. Podjęliśmy jednak decyzję o budowie obiektu. Inwestycja była realizowana zgodnie z zasadami unijnymi. Dzięki temu dziś po 6 latach dofinansowanie zostało nam przyznane. To ogromny sukces i wsparcie dla budżetu gminy” – zaznacza Dariusz Bielecki, wójt gminy.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *