NOWY DWÓR. Prosektorium działa na własnych zasadach?

2021-11-09 2:18:49

Od przejęcia dzierżawy prosektorium znajdującego się na terenie Nowodworskiego Centrum Medycznego przez Zakład Pogrzebowy Apokalipsa minęło kilka miesięcy. Praktyki wprowadzone przez nowego dzierżawcę nie podobają się pozostałym zakładom pogrzebowym działającym na terenie miasta


Zakłady branży pogrzebowej skierowały skargę do Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego na działania obecnego dzierżawcy. W skardze czytamy, że „obecny dzierżawca stara się Nam utrudniać wykonywanie naszych obowiązków, i nie stosuje się do przepisów zawartych w Regulaminie. Praktycznie każda z naszych firm miała jakiś problem związany z odbiorem Ciała osoby Zmarłej w Szpitala, co nie miało miejsca wcześniej. Możemy tutaj wymienić kilka niezgodności funkcjonowania prosektorium (chodzi tu o zachowanie dzierżawcy) względem Regulaminu. Jedną z nich jest niestosowanie się do §5 pkt 1., nie każda Rodzina ma życzenie oglądać osobę zmarłą (bardzo często członka najbliższej Rodziny) w warunkach prosektoryjnych, gdzie Ciało nie jest jeszcze przygotowane do pochówku. Aktualny dzierżawca nie wydaje Ciał na podstawie upoważnienia tylko wymaga identyfikacji przez rodzinę co jest niezgodne z w/w regulaminem”. Podawane są przykłady, kiedy zakłady pogrzebowe odbierały nieumyte ciała zmarłych pacjentów, a osoby z rodziny były narażone na przykry dla nich widok. „Ciała odbieramy w takim stanie w jakim one są zwiezione z oddziału i włożone w plastikowy pokrowiec transportowy” – czytamy w piśmie. Ponadto, jak wykazały zakłady pogrzebowe wnoszące skargę, dzierżawca nie stosuje się do zapisów Regulaminu poprzez reklamowanie w pomieszczeniu prosektorium własnych usług pogrzebowych.

Konkurencja zjednoczyła się

Sprawa w ocenie zakładów pogrzebowych była na tyle bulwersująca, że pomimo zbieżnej działalności i konkurowaniu na co dzień, cztery firmy zjednoczyły się (Kalla, Hades, Sacrum, U.P. B. Sotowicz), by wspólnie dochodzić swoich praw. W pomoc zaangażowała się organizacja branżowa Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej, która skierowała w dniu 18.10 br. pismo do Starosty Nowodworskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o interwencje u dyrektora NCM.
Sama dyrekcja Szpitala nie doszukała się poważnych nieprawidłowości w prowadzeniu prosektorium – o czym poinformowała zainteresowanych pismem z dnia 12.10. br.

Rada Powiatu skargi rozpatrywać nie będzie

Podczas minionej sesji Rady Powiatu (28.10. br.) przewodniczący Komisji Skarg Mariusz Torbus oświadczył, że Rada Powiatu jest niewłaściwym organem do rozpatrzenia skargi na działalność prosektorium. I zaproponowała przekazanie skargi zgodnie z właściwością, czyli dyrektorowi NCM, który już wcześniej nieprawidłowości się nie dopatrzył. Głos zabrał również Rafał Gołębiewski – kierownik działu technicznego NCM. Przekazał zebranym, że dzierżawca został stanowczo upomniany, by przestrzegać wszystkich zapisów zawartych w Regulaminie określającym zasady funkcjonowania prosektorium. Reklama, która znajduje się na drzwiach ma zostać zmieniona w taki sposób, by nie promować wprost usług prywatnych dzierżawcy. Dlaczego nie została w prawidłowy sposób zmieniona do chwili obecnej? Przewodniczący Rady Zdzisław Szmytkowski upomniał przedstawicieli szpitala, by rzetelnie dopilnowali dzierżawcy w stosowaniu zapisów Regulaminu. Ostatecznie
17 radnych zagłosowało za przekazaniem rozstrzygnięcia skargi, 1 osoba wstrzymała się od głosu (Elżbieta Kapałka), 1 nie zagłosowała (Jan Serwatka).

Będą walczyć o godność zmarłych i spokój ich rodzin

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawiciela jednego z Zakładów Pogrzebowych, obecnie została skierowana skarga na dyrekcję NCM, która w ocenie zainteresowanych nienależycie podeszła do zgłaszanych nieprawidłowości i zaniechała stanowczych kroków. Skarga będzie rozpatrywana na kolejnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nowodworskiej Rady Powiatu.
O tym, że racja leży po ich stronie, mówią jedni i drudzy. Najważniejsze, by w spornej sytuacji nie ucierpiała godność zmarłych. Również dla rodzin jest to niezwykle trudny czas. Warto, by na każdym etapie zadbać o to, by był to czas jak najmniej traumatyczny.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *