NOWY DWÓR. Na Sportowej ciągle kurz i brud

2021-08-27 1:45:34

Działając na rzecz mieszkańców ul. Sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawiciele miasta spotkali się z właścicielami rampy przeładunkowej i zażądali zdecydowanych działań

Dojazd do rampy przeładunkowej od ul. Sportowej jest prowadzony drogą bez asfaltu, jedynie utwardzoną. Po przejechaniu ciężkich samochodów ciężarowych szczególnie w suche, słoneczne dni wzbijają się tumany kurzu, który dociera do pobliskich domostw. Również hałas, który powodują pojazdy jest dla mieszkańców bardzo uciążliwy. – Transport towarów ul. Sportową z kolejowej rampy przeładunkowej jest dla mieszkańców prawdziwym utrapieniem. Kurz, pył, zniszczona droga. Były interwencje służb, oficjalne pisma, spotkania. Ostatnie, w którym uczestniczyli przedstawiciele właściciela rampy odbyło się 5 sierpnia. Jako miasto jesteśmy mocno zaangażowani w rozwiązanie tej sytuacji. Jeśli w trybie pilnym nie zostaną ze strony spółki podjęte realne kroki naprawcze, podejmiemy czynności w celu zamknięcia zjazdu – zapowiada na swoim profilu społecznościowym Jacek Kowalski Burmistrz Miasta.

Tak wygląda droga przeznaczona do przewożenia ciężkich ładunków

Miasto zażądało konkretnych rozwiązań

Jak się dowiedzieliśmy, nasi włodarze wystosowali konkretne żądania do PKP PLK S. A. – właściciela terenu i drogi dojazdowej do rampy.

“W nawiązaniu do pisma z dnia 02.08.2021r. (data wpływu do tutejszego urzędu – 02.08.2021r.) oraz spotkania, które odbyło się w dniu 05.08.2021r. w sprawie zjazdu z ul. Sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim na administrowaną przez Państwa nieruchomość prowadzącą na rampę przeładunkową oraz wszelkich uciążliwości z tym związanych (w tym immisja pyłów, kurzu, piachu i hałasu z przejeżdżających ul. Sportową aut ciężarowych) Miasto Nowy Dwór Mazowiecki żąda:

– Natychmiastowej naprawy i utwardzenia nawierzchni dojazdu do rampy oraz wyjazdu na drogę gminną poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej lub betonowej, co najmniej równoważnej do nawierzchni ww. drogi.

– Mycia aut i zabezpieczania ładunku przed wysypaniem i pyleniem – przed ich wyjazdem na drogę gminną.

Ponadto w związku z nieustannym zanieczyszczaniem pasa drogowego wzywam Państwa do dokonywania regularnego czyszczenia ulicy z naniesionych zastoin piachu, błota, pyłu i innych nieczystości, które w tym rejonie utrudniają życie mieszkańcom oraz użytkownikom drogi, aż do czasu wykonania efektywnej nawierzchni na całej długości dojazdu do rampy przeładunkowej” – czytamy w piśmie skierowanym do PKP PLK S. A

Obciążą właściciela kosztami

“W przypadku niewykonania konieczności czyszczenia pasa drogowego drogi gminnej Miasto będzie obciążać Państwa wszelkimi kosztami usuwania zanieczyszczeń nanoszonych przez pojazdy ładujące się na Państwa rampie i użytkujące ul. Sportową.

W celu rozwiązania problemu wnoszę o natychmiastowe wdrożenie działań, które te nieprawidłowości wyeliminują.

Z uwagi na charakterystykę problemu należy potraktować sprawę jako pilną oraz proszę o poinformowanie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim o podjętych działaniach” – brzmi dalsza część pisma do kolei.

O dalszym rozwoju sprawy będziemy informować.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…