NOWY DWÓR MAZOWIECKI: Muzeum Miasta tuż, tuż…

2019-02-22 7:02:18

14 lutego 2019 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie powołanej przez burmistrza Nowego Dworu Maz. Rady Historycznej ds. Muzeum Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Przybyłych na spotkanie członków Rady przywitał Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, który omówił stan zaawansowania prac związanych z utworzeniem Muzeum Miasta Nowy Dwór Maz. na I piętrze starej części Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na muzeum przeznaczono powierzchnię 145 m2. Podkreślił, że Rada spełniać będzie rolę inicjatywno – doradczą w zakresie merytorycznego przygotowania ekspozycji w nowo tworzonym muzeum. Podkreślił, że muzeum będzie mieć charakter ekspozycji multimedialnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
Skomplikowana historia nowego Dworu Maz. sprawiła, że muzeum będzie muzeum narracyjny, które w interesujący sposób opowie historię naszego miasta. Ma być to nowoczesne muzeum multimedialne, które powinno oddziaływać na różne zmysły zwiedzających, nie tylko na wzrok, ale i na słuch, węch czy dotyk.
Obecna na spotkaniu Ewa Borkowska – dyrektor biblioteki przedstawiła prezentację rozwiązań dotyczących funkcjonowania muzeów miejskich w miastach północnego Mazowsza.
W zależności od przyjętej koncepcji koszt metra kwadratowego ekspozycji wystawienniczej w muzeum będzie wynosił od 3 do 11 tys. zł.

Podczas spotkania ustalono plan działań na najbliższy okres i zaaprobowano pomysł współtworzenia koncepcji muzeum z firmą, która profesjonalnie zajmuje się organizacją wystaw. Uczestnicy spotkania liczą na udostępnienie bibliotece prywatnych zbiorów, które mogłyby być wykorzystane przy tworzeniu scenariuszy wystaw, jak też służyć do dokumentowania i archiwizowania wiedzy o Nowym Dworze Maz.

Członkom Rady i władzom miasta zależy na tym, aby w proces tworzenia Muzeum Miasta czynnie włączyli się jego mieszkańcy i aby było ono ważnym elementem patriotyzmu nowodworskiej społeczności i stanowiło powód do dumy i utożsamiania się z lokalną historią.

14 – osobowa Rada Historyczna składa się z prezesów organizacji pozarządowych, historyków, pasjonatów historii i osób prowadzących już muzea w Nowym Dworze Maz. Członkami Rady są: płk rez. Alfred Kabata, Roman Kaczorowski, Jan Wiśniewski, Janina Bystrek, Sebastian Golejewski, Sławomir Kaliński, Robert Kanigowski, Barbara Malewska, Maria Możdżyńska, Piotr Oleńczak, Sebastian Sosiński, Tadeusz Sosiński, Marian Karaś, Grzegorz Sokołowski.
(k)

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *