NOWY DWÓR MAZOWIECKI. Jak poszły matury? Matematyka znów zmorą uczniów

2019-07-15 11:34:02

4 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała do wiadomości wyniki tegorocznych matur. Ilu uczniów może już planować swoją dalszą przyszłość a ilu zaśpiewa sobie “…znów za rok matura”?

Tegoroczne egzaminy nie należały do spokojnych. Trzytygodniowy strajk nauczycieli spowodował stresującą sytuację dla wielu uczniów. Niektórzy do samego końca czekali na kwalifikację dopuszczającą do egzaminu. Sprawa ostatecznie rozwiązała się korzystnie na rzecz młodzieży, lecz w dniach egzaminów pisemnych czekał ich kolejny stres. W całej Polsce ogłoszono kilkaset alarmów bombowych. Takie zdarzenie miało miejsce m.in. w ZSZ na ul. Górskiej w Nowym Dworze Maz. Jak to wpłynęło na mobilizację uczniów i ich wyniki?

Prześledziliśmy maturalne osiągnięcia w szkołach powiatu nowodworskiego. Łącznie w szkołach średnich w Nowym Dworze Maz., Nasielsku i Pomiechówku do matur przystąpiło 304 uczniów. Tak jak w poprzednich latach wyższymi średnimi wynikami mogą pochwalić się uczniowie liceów ogólnokształcących niż techników.

Jak wypadamy na tle innych powiatów?

Z obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego średnia uzyskana w powiecie to 51,96% co plasuje nas na 13. miejscu wśród mazowieckich powiatów. Z matematyki jest identyczna punktacja 51,96%, jednak ten wynik daje nam dopiero 34. pozycję w województwie. Język angielski stał na wyższym poziomie i wybrała go przytłaczająca większość maturzystów,  tu średnia to 65,95%, ale też dopiero 30. miejsce w woj. mazowieckim. Dwóch uczniów  zdecydowało się zdawać podstawę z języka niemieckiego (średnia 45%) i pięciu z rosyjskiego (średnia 58%).

Z przedmiotów rozszerzonych największą popularnością cieszył się język angielski. Wybrało go 184 uczniów osiągając średni wynik 47,24%. To daje nam 32. pozycję w województwie. Następnie geografia – 104 zdających. Wynik to 29,60% i 9. pozycja wśród pozostałych powiatów. 79 uczniów wybrało język polski osiągając średnią 54,45% i plasując nasz powiat na 30. miejscu w województwie. 57 zdawało matematykę, 38 biologię, 32 historię, 29 wiedzę o społeczeństwie, 17 chemię, 13 fizykę i tylu samo informatykę. Dwóch uczniów odpowiadało z języka niemieckiego, jeden z rosyjskiego (osiągając wynik 88%!) i jedna osoba wybrała jakże tu egzotyczny język hiszpański.

Reasumując, można stwierdzić, że na tle pozostałych powiatów (41 ponieważ oddzielnie wliczane są duże miasta), nowodworski znajduję się w dolnej strefie stanów średnich i więcej wśród młodzieży jest rozmarzonych humanistów, niż twardych umysłów ścisłych.

Wyniki poszczególnych szkół

Najwięcej abiturientów przystąpiło do matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze, bo 114 osób. Z pisemnego egzaminu z języka polskiego osiągnęli średni wynik na poziomie 60,63%, z matematyki 66,65% i z j. angielskiego 78,98%. Co plasuje placówkę na pierwszej pozycji w naszym powiecie. Niestety, pomimo wystosowanej prośby nie otrzymaliśmy informacji, ilu osobom udało się zdać przy pierwszym podejściu egzamin dojrzałości. Patrząc po wynikach liczymy, że wszystkim.

W Zespole Szkół nr 2 na ul. Długiej do egzaminu przystąpiło 36 absolwentów. Z języka polskiego osiągnęli średnio 51,59%, z matematyki 51,56%, a z j. angielskiego 64,63%. 32 osoby już może odebrać swoje świadectwa maturalne to daje 89% zdawalności!

Na ul. Górskiej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, gdzie w pierwszy dzień egzaminów ogłoszono alarm bombowy zdawało 45 osób. Wyniki to średnio: język polski 42,82%, matematyka 45,82%, język angielski 59,82%. Za pierwszym podejściem udało się zdać maturę 37 osobom.

W nasielskim Liceum im. J. Iwaszkiewicza z egzaminem dojrzałości zmagało się 34 uczniów. Pięć osób nie poradziło sobie z tym zadaniem. Dwie z nich mają prawo do egzaminu poprawkowego. Średnie wyniki osiągnięte przez uczniów to: j. polski 49,15%, matematyka 48,82%, a język angielski 67,7%.

Kolejna nasielska placówka, czyli Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika, też może pochwalić się dobrymi wynikami. Język polski zaliczony na poziomie 54,28%, matematyka 54,50% a jęz. angielski 60,38%. Świadectwa nie udało się uzyskać 8 osobom. 6 z nich ma prawo do sierpniowych poprawek.

32 osoby przystąpiły do matury w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku. 19 osób już może cieszyć się swoim świadectwem. Pozostałe czeka jeszcze praca. 7 uczniów zadeklarowało przystąpienie do poprawek. Średnie wyniki egzaminów pisemnych w szkole to: język polski 46,56%, matematyka 36,31%, język angielski 54,50%.

Pamiętamy, że większość tegorocznych maturzystów obawiała się egzaminów ustnych. Jednak ze statystyki wynika, że w niektórych szkołach 100% abiturientów poradziło sobie z tym zadaniem. Tak było np. w Pomiechówku i Nasielsku.

Na dzień 20 sierpnia został wyznaczony termin poprawek maturalnych. Deklarację do szkół uczniowie mają obowiązek złożyć do 11 lipca – warto się pospieszyć i przyłożyć do nauki, by jeszcze w tym roku cieszyć się maturalnym sukcesem. Czego życzymy wszystkim przystępującym ponownie do egzaminów.

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *