NOWY DWÓR MAZ. Za kilka dni rusza rekrutacja do przedszkoli

2023-02-24 2:10:23

Jak co roku z początkiem marca rozpoczyna się żmudny proces rekrutacyjny
do publicznych przedszkoli

Nowodworski magistrat opublikował szczegóły odnośnie zasad rekrutacji:

Informacja o zasadach rekrutacji do publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Nowym Dworze Mazowieckim
na rok szkolny 2023/2024

W terminie od 01 marca 2023r. od godziny 9.00 do 15 marca 2023r. do godz. 15.00 zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja odbędzie się w formie elektronicznej.

Konieczne będzie zalogowanie się na stronie internetowej: https://ndm.formico.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Rodzice dzieci chętnych do skorzystania z oferty w zakresie wychowania przedszkolnego będą mogli dokonać wyboru z pięciu przedszkoli gminnych i jednego przedszkola niepublicznego:

 1. Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka 12,

 2. Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Kopernika 82 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Szkolna 3,

 3. Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bohaterów Modlina 26 wraz z Filią przy ul. Długiej 10,

 4. Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. ul. 29 Listopada 109 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bema 312,

 5. Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1,

 6. Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego „Nutka” w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Focha 8

oraz w przypadku dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych tj:

 1. Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1,

 2. Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Szkolna 3,

 3. Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bema 312,

 4. Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Juliusza Słowackiego 2.

Rodzic w złożonym wniosku może dokonać wyboru maksymalnie 3 placówek, określając kolejność wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, według swoich preferencji.

W naborze na rok szkolny 2023/2024 mogą wziąć udział dzieci urodzone
w latach:

 1. 2017 (dzieci 6-letnie, które zgodnie z art. 31 ust. 4, 5, 8 i 9 , art. 32 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 11082 z późn. zm.) mają obowiązek realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych
  w szkołach podstawowych z możliwością pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym w wymiarze całodziennej opieki, zgodnie z ofertą tych placówek.

 2. 2018, 2019 i 2020 (dzieci 3, 4 i 5-letnie, które mają prawo do korzystania
  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w wymiarze całodziennej opieki.

Informacja o stronie logowania, sposobie rejestracji i wypełnienia wniosku w momencie rozpoczęcia rekrutacji, corocznie udostępniona będzie:

 1. na stronach internetowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

 2. na tablicach informacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych,

 3. telefonicznie – przez pracowników w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024 ujęty jest w Zarządzeniu nr 6/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 stycznia 2023r., które jest dostępne na stronie: bip.nowydwormaz.pl w zakładce Zarządzenia.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *