NOWY DWÓR MAZ. Ta opaska może komuś uratować życie

2022-04-06 6:34:34

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta jednogłośnie przyjęto uchwałę o wprowadzeniu Programu Osłonowego na bieżący rok, wspierającego seniorów. W ramach programu wybrani mieszkańcy miasta otrzymają tzw. „opaski bezpieczeństwa”


Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Nowym Dworze Mazowieckim, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed miastem zachodzące procesy demograficzne, oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Obecne rozwiązania technologiczne dają możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązania w postaci „opaski bezpieczeństwa” pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Realizacja programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Z programu skorzysta 30 osób powyżej 65. roku życia, których wskazaniem na podstawie wywiadów środowiskowych zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Maz.
Na realizację programu miasto pozyskało 58 641 zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie poglądowe.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *