Facebook
NOWY DWÓR MAZ. Szukasz pracy? Zostań rachmistrzem

2021-02-04 11:22:43

Od 1 do 9 lutego trwa nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Jeszcze przez kilka dni można zgłosić swoją kandydaturę do Urzędów Miast i Gmin. W Nowym Dworze Mazowieckim zostanie zatrudnionych 12 rachmistrzów, którzy w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. będą zbierać dane od osób podlegających spisowi. Ogłoszenie z wszystkimi szczegółowymi informacjami dot. wymagań i warunków dla kandydatów znajdują się pod linkiem : http://www.nowydwormaz.pl/15,wszystkie-aktualnosci?tresc=30809&fbclid=IwAR2B_QHbUcebednQFoC26HTu3gfPIOq42aY7E0wE6HqY6ji8pVn4Ir_OKe4

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a. mieć ukończone 18 lat,
b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Zatrudnieni kandydaci mogą liczyć na wynagrodzenie w kwocie 6 zł brutto od jednej prawidłowo wypełnionej ankiety.

Red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *