Facebook
NOWY DWÓR MAZ. Radni ufają burmistrzowi… ale nie jednomyślnie

2019-07-04 10:33:04

27 czerwca odbyła się V w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej. Było to szczególnie ważne posiedzenie dla burmistrza Jacka Kowalskiego, z uwagi na głosowanie nad wotum zaufania wobec jego osoby

Po części formalnej radni przystąpili do debaty nad raportem o stanie miasta. Raport został przygotowany i upubliczniony z końcem maja i radni znali wcześniej jego treść. Debata to nowa formuła, która daje możliwość zarówno radnym, jak i mieszkańcom zadawania pytań dotyczących wpływu działania władz na sytuację gospodarczo-społeczną miasta i gminy. W poprzedniej formule władza wykonawcza zobowiązana była jedynie do przedstawienia rocznych sprawozdań z wykonania budżetu. Analiza i debata nad raportem oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego daję rzetelną podstawę do oceny pracy burmistrza i udzielenia bądź nie absolutorium.

Podczas debaty jedynie radni opozycji skorzystali z możliwości doszczegółowienia niektórych zagadnień wymienionych w raporcie. Ze strony radnej Angeliki Sosińskiej, Agnieszki Kubiak-Falęckiej i radnego Marcina Ozdarskiego padały też pytania o sprawy bieżące i znaczące dla mieszkańców. Przewodniczący rady miejskiej Pan Krzysztof Bisialski upominał kilkakrotnie, by trzymać się tylko punktów zawartych w raporcie. Nie zgłosił się też żaden mieszkaniec chcący wyrazić swój głos w dyskusji. Prawdopodobnie mieszkańcy mają znikomą świadomości, że istnieje taka możliwość zagwarantowana w Ustawie o samorządzie gminnym. Burmistrz podkreślił, że raport został przygotowany po raz pierwszy samodzielnie przez pracowników urzędu, bez wsparcia firmy zewnętrznej i każdy kolejny będzie lepszy i bardziej wnikliwy.

Po ponad godzinnej debacie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza. Z 21 radnych głosujących, 15 osób oddało głos za, 4 przeciw a 2 radnych wstrzymało się od głosu. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok. Tutaj głosy rozłożyły się nieco inaczej. 14 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba przeciw, a 6 radnych wstrzymało się od głosu. Identycznie wyglądało głosowanie nad przyjęciem absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

Dwie trzecie rady ufa obecnej władzy i nie ma zastrzeżeń, co do sposobów jej sprawowania. Jedna trzecia rady miejskiej, nie jest już tak zgodna, zadaje pytania, ocenia a swoje wnioski z oceny zaprezentowała podczas głosowań na ostatniej sesji.

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

3 komentarze

 1. mieszkanka NDM odpowiedz

  Może wzorem innych włodarzy miast, Burmistrz powinien ruszyć się zza biurka i (nie samochodem) zobaczyć jak wygląda życie codzienne w mieście ? Porozmawiać z mieszkańcami,nie tylko przed wyborami !!!

 2. DOTYCZY REMONTU odpowiedz

  A kiedy będą skończone ścieżki rowerowe i uporządkowane wokół tereny oraz chodniki naprawione po zniszczeniu.

 3. A odpowiedz

  Co nasza rada miasta i burmistrz robią w sprawie lotniska Modlin?
  Pozwolimy Modlinowi zbankrutować?
  Na razie PiS i PPL z ich Radomiem wygrywają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *