NOWY DWÓR MAZ. Radni uchwalili budżet na 2021 rok. Jakie nas czekają inwestycje?

2020-12-17 8:29:25

– W okresie pandemii i trudnej sytuacji budżetów wszystkich samorządów w Polsce, nam udało się przygotować budżet nadwyżkowy – mówił podczas grudniowej sesji burmistrz Jacek Kowalski. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski nazwał przyjęty budżet majstersztykiem, natomiast opozycyjny radny Marcin Ozdarski określił go mianem fatalnego. Radni przeznaczyli na przyszłoroczne inwestycje kwotę ponad 33 mln zł

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rada Miejska przyjęła budżet Nowego Dworu Maz. na 2021 rok. Zgodnie z propozycją burmistrza, planowane dochody wyniosą ok. 211,7 mln zł, natomiast wydatki ok. 204,8 mln zł.

– Przyszłoroczny budżet będzie budżetem nadwyżkowym. Udało się nam go przygotować, uwzględniając wszystkie potrzeby dotyczące funkcjonowania naszego miasta i naszych jednostek oraz zadań wynikających z wieloletnich planów inwestycyjnych (…). Oczywiście mam dużą niepewność, co do kwot, jakie będą szczególnie po stronie dochodowej, bo nie wiem, jak jeszcze wirus będzie się rozwijał i czy szczepionki, o których słyszymy, okażą się skuteczne – mówił J. Kowalski.

Burmistrz dodał, że jeśli pandemia ustąpi, Nowy Dwór Maz. na pewno powróci na ścieżkę rozwoju.

– Może jednak okazać się, że nastąpi negatywny scenariusz i przyjdzie trzecia fala koronawirusa. Wtedy mając taki budżet, mamy szansę stworzyć sobie “poduszkę bezpieczeństwa”, bo mamy jeszcze możliwości reakcji. Jeżeli mielibyśmy budżet deficytowy, to rzeczywiście mielibyśmy trudno – wyjaśniał J. Kowalski.

Fatalny czy majstersztyk?

– Nie będę wchodził w szczegóły tego budżetu, który jest budżetem fatalnym. Uważam, że co prawda wskazuje pan, iż jest to budżet nadwyżkowy, ale jest on bardzo trudny do zrealizowania, bo z jednej strony podnosi pan dochody o 5 mln zł, a z drugiej sztucznie obniża wydatki. Połowa następnego roku zweryfikuje realność tego budżetu – ocenił radny M. Ozdarski.

M. Ozdarski zwrócił również uwagę, że burmistrz po stronie dochodów zaplanował 19,5 mln zł ze sprzedaży działek w Modlinie Twierdzy.

– Jaki ma plan awaryjny, gdy pan tych dwóch działek nie sprzeda? Wszyscy wiemy, jaki jest problem ze sprzedażą gruntów na terenie Modlina Twierdzy, co wynika de facto z nadzoru konserwatorskiego – pytał radny. Burmistrz odpowiedział, że wbrew pozorom zainteresowanie nieruchomościami w czasie pandemii rośnie i także w przypadku gruntów w Modlinie Twierdzy pojawiają się telefony.

– Czasy są trudne i budżet jest trudny (…). Widzicie, co dzieje się w naszym kraju i jak zmniejszono środki samorządom. Tu trzeba złożyć podziękowania na ręce pani skarbnik i pana burmistrza, bo spięli budżet na trudne czasy. Nie widzę, żebyśmy mogli tutaj coś więcej zrobić niż tylko realizować ten budżet i w miarę dobrze zamknąć rok 2021, żeby nie zrobić krzywdy ludziom i żeby dostawali pensje. Przyglądałem się spinaniu tego budżetu, widziałem to w czarnych barwach, ale jednak jest to majstersztyk. Co prawda na papierze, ale życzę sukcesów w realizacji tego wszystkiego – zauważył przewodniczący K. Bisialski.

Poprawki odrzucone

W trakcie dyskusji nad przyszłorocznym budżetem zgłoszono dwie poprawki. Autorem obu był M. Ozdarski. Pierwsza zakładała przeniesienie 105 tys. zł z oświaty na podwyżki dla pracowników MZO, natomiast druga dotyczyła przerzucenia 10 tys. zł z “Faktów Nowodworskich” na zadaszenie placów zabaw przy ul. Sempołowskiej i Młodzieżowej. Radny zapewnił, że obie propozycje są jedynie kosmetycznymi zmianami, które nie demolują przygotowanego budżetu. Ostatecznie oba wnioski przepadły w głosowaniach.

Jakie inwestycje w 2021 roku?

W budżecie zaplanowano ok. 33,4 mln zł na wydatki majątkowe, w tym inwestycje. Zdecydowania większość zadań realizowana będzie w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ich wykonanie będzie finansowane ze środków unijnych w kwocie ok. 16,6 mln zł, środków zewnętrznych – ok. 2,8 mln zł oraz w pozostałej części ze środków własnych.

Największe pieniądze zostaną przeznaczone na remont i rewitalizację dawnego Kasyna Oficerskiego – aż ok. 9,1 mln zł. Wielomilionowe inwestycje obejmą również: wykonanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu Park & Ride przy ul. Morawicza – ok. 4,4 mln zł, zagospodarowanie brzegu rzeki Narew – ok. 3,8 mln zł, rozwój i modernizację terenów zieleni (projekt realizowany jest już od 2018 roku i obejmuje tereny pomiędzy ul. Sadowa i Młodzieżowa, ul. Wojska Polskiego na wysokości Osiedla Dębowy Park, teren rekreacyjny przy ul. Mieszka I, skwer im. Dobrogosta, teren przy ulicy Kolejowej, teren w okolicach wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Pólko, Park Trzech Kultur) – ok. 3,6 mln zł, remont i rewitalizację 20 bloków komunalnych na Osiedlu Centrum i w Modlinie Twierdzy – ok. 3,4 mln zł, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta – ok. 2,2 mln zł, projekt E-usługi – ok. 2,1 mln zł, modernizację dróg, chodników i parkingów – ok. 1,3 mln zł, nabycie nieruchomości pod cmentarza na północ od Lasu Dębinka i w dzielnicy przemysłowej oraz odszkodowania – ok. 1,1 mln zł, a także budowę i przebudowę dróg – 1 mln zł.

Ponadto zaplanowano: 400 tys. zł na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na Osiedlu nr 9, 295 tys. zł na modernizację placów zabaw, 200 tys. zł na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji oraz ok. 165 tys. zł na dotację celową dla PGW Wody Polskie na dokumentację dotyczącą rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zarezerwowano również mniejsze kwoty na: rozbudowę i termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 5, dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Dwór Maz., modernizację oświetlenia, zaprojektowanie i wyznaczanie ścieżek rowerowych w ramach II etapu, budowę budynku na około 50 mieszkań w Modlinie Twierdzy (realizacja do 2025 roku), wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1 i wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym w urządzenia zabawowe dla dzieci i zjazd linowy.

Daniel Szablewski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *