Facebook
NOWY DWÓR MAZ. Radni “na tak” dla nowych bloków na Os. Młodych

2022-06-28 2:01:16

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w obrębie ulic Leśna-Dębowa-Pogodna. Inwestor otrzymał zielone światło na budowę osiedla

Przypomnijmy: Do Rady Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął wniosek inwestora dot. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na Osiedlu nr 9. W planach przedstawionych przez inwestora jest wybudowanie kompleksu mieszkaniowego składającego się z 10 budynków wielorodzinnych.
Zadrzewiony i zaniedbany teren pomiędzy ulicami Dębową, Leśną a Pogodną tuż koło wiaduktu drogowego został w ostatnim czasie uprzątnięty. Na skraju terenu bliżej ul. Małej planowana jest budowa stacji uzdatniania wody. Na reszcie rozległego terenu ma powstać nowe osiedle mieszkaniowe.

Plany inwestora

Wniosek inwestora określa plany wybudowania 10 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz lokalem usługowym na parterze jednego z budynków, który ma zostać przeznaczony na cele oświatowe (lokal od 500 do 2000 m²). Powierzchnia użytkowa mieszkań została określona w minimalnej wielkości na 24 000 m², a w maksymalnej na 28 000 m². Łączna minimalna liczba mieszkań we wszystkich budynkach to 480, maksymalna 515. Podana też jest łączna liczba miejsc postojowych obejmujących zarówno garaże podziemne, jak i miejsca zewnętrzne, która wynosi 515 stanowisk. Budynki maksymalnie mogą posiadać 6 kondygnacji. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, oszacowano, że na nowym osiedlu może zamieszkać ok. 1000 nowych mieszkańców.

Nie wszyscy chcą tej inwestycji

Wniosek inwestora, którym jest firma EURO PARTNER II Sp. z o.o. Sp. k., został złożony do Burmistrza Miasta w marcu br. na zasadach przewidzianych przez specustawę, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej. Po poinformowaniu odpowiednich organów o możliwości przedstawienia opinii i uzgodnień – do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło 6 opinii pozytywnych, z czego 3 po ustawowym terminie oraz 2 uzgodnienia pozytywne, z czego jedno od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków po ustawowym terminie. Dodatkowo w terminie wpłynęły uwagi jednego z Radnych Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim mówiące o: niezgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu w zakresie postulowanej minimalnej szerokości jezdni, dysharmonii w otoczeniu jaką spowoduje inwestycja, małej liczbie miejsc postojowych, braku wskazanych miejsc postojowych dla placówki oświatowej, bardzo małym placu zabaw dla dzieci, problemie z zapotrzebowaniem na wodę i ilości ścieków sanitarnych, utrudnieniach komunikacyjnych już istniejących oraz o większych utrudniać, które spowoduje inwestycja. Wnioskodawca po otrzymaniu opinii i uzgodnień́ nie dokonał modyfikacji złożonego wniosku – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie ustalenia inwestycji. Radnym, który zgłosił swoje uwagi do przedstawionego wniosku jest Tomasz Reginis, który na swoim profilu facebookowym napisał wprost – Jestem przeciwko tej inwestycji.
Na forach internetowych mieszkańcy wyrażali opinię, że miasto jest za słabo przygotowane zarówno komunikacyjnie, jak i w infrastrukturę oświatową, aby w szybkim tempie przybyło tak dużo mieszkańców.

Radni podjęli decyzję

21 czerwca br. podczas zwołanej sesji Rady Miasta wniosek inwestora został poddany pod głosowanie. Inwestor otrzymał od radnych zielone światło na budowę osiedla.

Nie wszyscy radni byli tak zgodni w swojej decyzji. 12 członków Rady zagłosowało nad przyjęciem uchwały, 4 przeciw, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Radny Tomasz Reginis, który jeszcze przed sesją zapowiedział, że będzie przeciwko podjęciu uchwały wyjaśniał swoim wyborcom powody, dla których większość zagłosowała “na tak”.

– Wszystko jest w zgodzie z przepisami deweloper bez problemu wygrałby w sądzie. (gdyby radni odrzucili wniosek – przyp. redakcji). A wtedy miejsc postojowych byłyby 1:1. Dzisiaj, po tej uchwale jest 1.5 do 1. To taki mały plus, jeżeli możemy mówić o plusach w tej sytuacji. Kolejny to taki, że będzie w tej inwestycji przedszkole na setki dzieci. Po drugiej stronie wiaduktu deweloper wybuduje parking piętrowy. Deweloper wybuduje również ulice Pogodną – napisał w mediach społecznościowych T. Reginis.

M. Mianowicz
fot. z materiałów inwestora

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *