NOWY DWÓR MAZ. Młodzieżowa Rado Miejska – niech moc będzie z wami!

2020-01-30 3:31:20

Na ostatniej w tym roku nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, radni żywo dyskutowali nad przyjęciem uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej i przyjęciu jej statutu

Formalny wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej złożyła komisja ds. społecznych.

-Samorządność wśród młodzieży rozwijana jest w szkołach od najmłodszych klas. Chcemy, aby młodzież służyła głosem doradczym i przekazywała nam, radnym miasta prawdziwe potrzeby swojego środowiska – mówił w uzasadnieniu przewodniczący komisji, Tomasz Reginis. Radni byli zgodni co do utworzenia Młodzieżowej Rady.

-Promowanie idei samorządności wśród młodzieży, uczenie ich zasad demokracji to najważniejszy cel powstania tego organu. Dlatego nikt do Rady nie powinien być mianowany, a wybrany w głosowaniu- dodał radny Michał Świokło.

Żaden przedstawiciel Rady Miejskiej nie miał wątpliwości, że powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej jest słuszną ideą. Po uzasadnieniu Pana Burmistrza radni przystąpili do procedowania uchwały. Zostały naniesione stosowne poprawki w statucie, zgłaszane zarówno przez prawników jak i samych, radnych. Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W skład Rady będzie wchodzić od 15 do 25 radnych, którzy uzyskali mandat i akceptację samorządu we własnych szkołach. Kadencja Rady trwać będzie jeden rok.

Od nowego roku młodzież z nowodworskich szkół będzie miała możliwość powołać swoją reprezentacje. Wzorem “dorosłej rady”, będzie pracować dla dobra środowiska, służyć głosem doradczym i wpływać na decyzje dotyczące sposobu i jakości funkcjonowania młodzieży w naszym mieście.

Z naszego redakcyjnego doświadczenia wiemy, że jest wiele pomysłów, którzy młodzi ludzie zgłaszają od kilku lat. Wymownym przykładem może być np. powstanie tak potrzebnego w Nowym Dworze skateparku. Młodzieżowa Rada Miejska – niech moc będzie z wami!

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *