NOWY DWÓR MAZ. Koronawirusowy kryzys uderzył w Lotnisko Warszawa-Modlin

2020-12-05 9:58:38

Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa nie omija Lotniska w Modlinie. – W okresie trwania stanu epidemii COVID-19, spółka utraciła ponad 70% przychodów, co skutkowało przejściowymi problemami w zachowaniu prawidłowej płynności finansowej – potwierdza Marek Rymkiewicz z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Ratunkiem może być dokapitalizowanie lotniska w kwocie 50 mln zł

Trzymiesięczny lockdown i wciąż nieustępująca pandemia mocno dają się we znaki wszystkim portom lotniczym w Polsce.

– W ciągu 9 miesięcy 2020 roku Port Lotniczy w Modlinie obsłużył 751 479 pasażerów, podczas gdy analogicznym okresie roku poprzedniego z usług portu skorzystało 2,4 mln pasażerów – informuje M. Rymkiewicz, szef Biura Handlowo-Marketingowego MPL Warszawa-Modlin.

Obecnie największym problemem Lotniska w Modlinie jest niepewność, co do czasu odbudowy poziomu ruchu lotniczego z 2019 r., a tym samym powrotu do przychodów sprzed okresu pandemii.

– Podjęto różnorodne działania mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania spółki, zachowując jednocześnie wymogi dotyczące bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych i ruchu pasażerskiego – przekazuje M. Rymkiewicz.

Zwolnień nie było

Obecnie w spółce, nie licząc osób przebywających na urlopach bezpłatnych i macierzyńskich, zatrudnionych jest 229 pracowników. Jak zapewnia MPL Warszawa-Modlin, udało się uniknąć zwolnień wśród pracowników posiadających umowy o pracę. Oszczędności poczyniono w inny sposób.

– Spółka wstrzymała planowany wzrost zatrudnienia, tylko kilku pracowników zrezygnowało z pracy, a tylko część z nich została zastąpiona nowymi pracownikami. W okresie drugiego kwartału br. większość pracowników miało zmniejszone etaty i wynagrodzenie o 20 proc., a spółka otrzymała dofinasowanie do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obecnie wszyscy pracownicy mają zmniejszone etaty i wynagrodzenie o 10%, nie bardziej jednak niż do 0,5 etatu. W obu przypadkach zmniejszenie to zostało wynegocjowane z przedstawicielami związku zawodowego – mówi nam M. Rymkiewicz.

Większość osób pracujących na lotnisku zatrudnionych jest jednak w zewnętrznych firmach. Na terenie modlińskiego portu pracuje bowiem ponad 1400 osób. Nie jest tajemnicą, że podobne problemy, co w spółce, mają również wszystkie firmy działające na lotnisku.

Kryzys zagraża funkcjonowaniu lotniska

Jednym z udziałowców MPL Warszawa-Modlin jest Województwo Mazowieckie, które przyznaje, że kryzys wywołany koronawirusem zagraża dalszemu funkcjonowaniu Lotniska w Modlinie.

– Lotnisko poniosło już ogromne straty w związku z wprowadzonym w marcu br. stanem epidemii i zamknięciem lotnisk. Obecne ograniczenia w ruchu lotniczym spowodowane drugą falą epidemii pogarszają i tak już bardzo trudną sytuację spółki – komentuje Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

M. Milewska zauważa, że lotnisko otrzymało pomoc od Zarządu Województwa Mazowieckiego, m.in. w postaci ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu umowy dzierżawy na łączna kwotę 1,02 mln zł czy pożyczkę płynnościową przeznaczoną dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii w wysokości 15 mln zł.

Lotnisko w Modlinie mogło liczyć także na pomoc z innych źródeł, m.in. częściowe pokrycie strat wynikających z zakazu wykonywania lotów od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

– Aktualnie spółka jest w trakcie realizacji procesów pozyskania kredytu bankowego, jak również dokapitalizowania z wykorzystaniem możliwości spełniających kryteria z sekcji 3.11 Tymczasowych ram – dodaje M. Rymkiewicz.

Co z tymi 50 milionami zł?

Kwota dokapitalizowania może być niebagatelna, ponieważ chodzi o 50 zł mln zł. Żeby jednak Województwo Mazowieckie mogło podwyższyć kapitał zakładowy, muszą na to zgodzić się wszyscy udziałowcy, w tym także: Agencja Mienia Wojskowego, Nowy Dwór Mazowiecki i Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”. W poprzednich latach planowano przeznaczyć te środki na rozbudowę portu. Teraz jednak coraz głośniej mówi się, że wspomniana kwota może pomóc lotnisku przetrwać kryzys wywołany koronarusem.

Jak przekazuje nam M. Rymkiewicz 12 marca wznowiono spotkanie współwłaścicieli MPL Warszawa-Modlin, a nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraziło zgodę na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 50 mln zł.

– Obecnie trwają rozmowy pomiędzy wspólnikami w sprawie umowy wspólników dotyczącej planowanej notyfikacji dokapitalizowania (…). Środki pozyskane w ten sposób spółka, z racji na trwająca pandemię COVID-19, planuje przeznaczyć na bieżące utrzymanie spółki i zachowanie istniejących miejsc pracy – dodaje.

M. Rymkiewicz i M. Milewska zgodnie twierdzą, że w poprzednich latach nie doszło do dokapitalizowania spółki, ponieważ zgody nie wyraził na to PPL. Czy teraz będzie inaczej? – Obecnie procedowane są działania związane z realizacją wniosku spółki. Niemniej jednak należy pamiętać, że warunkiem koniecznym do dokonania dokapitalizowania spółki jest zgoda wszystkich wspólników spółki – odpowiada M. Milewska.

Co na to PPL?

Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie wcześniejszy brak dokapitalizowania spółki tłumaczy m.in. tym, że Komisja Europejska nakazałaby zwrot funduszy, a to pociągnęłoby za sobą upadłość portu. – PPL wielokrotnie wnioskował o to, aby Urząd Marszałkowski wystąpił z notyfikacją do UOKiK i KE o zgodę na dofinansowanie. Taka notyfikacja nie została przygotowana – twierdzi P. Rudzki.

Czy w związku z kryzysem koronawirusowym, PPL wyrazi zgodę na podwyższenie kapitału, jednak już nie w celu rozbudowy lotniska, a na jego dalsze funkcjonowanie i utrzymanie miejsc pracy?

– PPL wyrazi zgodę na takie dofinansowanie portu, które będzie zgodne z polskim i europejskim prawem oraz będzie korzystne dla lotniska – odpowiada krótko P. Rudzki.

– Epidemia koronawirusa dała się we znaki wszystkim lotniskom w Polsce, Lotnisku w Modlinie również. Według naszej wiedzy, Lotnisko w Modlinie uzyskało wsparcie rządowe, które powinno pokryć część strat i ułatwić funkcjonowanie portu – dodaje.

Daniel Szablewski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *