NOWY DWÓR MAZ. Długi będą spłacały kolejne pokolenia?

2022-08-08 5:53:43

Rada Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 28.07 br. przyjęła uchwałę dotyczącą formy zaciągnięcia zobowiązań, które mają za zadanie pokryć tegoroczny deficyt budżetowy oraz zapewnić środki na spłatę bieżących, należnych zobowiązań. Tym razem nie będzie to kredyt. Gmina wyemituje obligacje komunalne


Nie wszyscy radni byli przychylni takiej formie „pożyczki”. Opozycja grzmiała, że obligacje to długi, które będą spłacały kolejne pokolenia.

Po nas choćby potop

Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Miasta, radny Marcin Ozdarski napisał na swoim profilu facebookowym – Jutro sesja, rzecz jasna – nadzwyczajna, zwołana wczoraj. Temat nadzwyczajnie ważny – wyrażenie zgody na wyemitowanie przez burmistrza obligacji na kwotę ponad 16 milionów złotych. Jako OBYWATELE będziemy spłacać od 2028 do 2041 roku! (…) I tak ta władza pozostawi po sobie – kolejnym pokoleniom – tylko długi.
Pod postem nawiązała się dyskusja, w której głos zabrała inna radna „opozycji” Angelika Sosińska.Początek spłat zaplanowano na 2028 ponieważ jest to pierwszy rok po spłacie ostatniej serii obligacji wg. zobowiązań wynikających z uchwały podjętej 12 stycznia 2018, gdzie Rada Miejska wyraziła zgodę za emisję obligacji komunalnych ze spłatą na lata 2023 – 2027 na kwotę 18.3000,000. Zatem Miasto oprócz kredytów, posiada jeszcze dług w kwocie ponad 18 baniek i już proponuje kolejne zadłużenie na 16.100,000. Jak słusznie zauważył jeden z internautów (…) rok 2028 to ostatni rok, ostatniej kadencji Jacka Kowalskiego (zakładając wygraną w najbliższych wyborach).

Dlaczego właśnie obligacje?

Istnieją różne instrumenty finansowe, z których korzystają samorządy. Bardziej lub mniej korzystne, a co za tym idzie bardziej lub mnie kosztowne. Postanowiliśmy zapytać, dlaczego nasi włodarze zdecydowali się przedstawić Radzie Miasta propozycję uchwały, która zakłada emisję obligacji komunalnych, a nie np. kredyt.
O przewadze obligacji komunalnych nad kredytem długoterminowym decyduje kilka czynników. Po pierwsze elastyczność – możliwość dostosowania produktu do swojej sytuacji finansowej, możliwość zmiany terminów spłat (wydłużenie bądź skrócenie okresu spłat/wykupu) jeśli sytuacja i możliwości samorządu zmienią się w przyszłości. Po drugie, okres karencji w spłacie kapitału zadłużenia – dłuższy w przypadku obligacji (nawet do 10 lat), a okres spłaty – w przypadku obligacji nawet do 20 lat. Po trzecie: naliczanie odsetek – w przypadku obligacji odsetki nalicza się co pół roku, a w przypadku kredytów co kwartał lub co miesiąc – wyjaśnia Anna Palczowska, Skarbnik Miasta.

Wszystko dla bezpieczeństwa finansowego

Ponadto, jak wynika z komentarza, który uzyskaliśmy od pani skarbnik, obligacje pozwolą utrzymać finanse miasta w ryzach i nie obciążą tak silnie budżetu jak kredyt, na spłatę którego jest znacznie mniej czasu. – Projektując termin spłaty długu, należy brać pod uwagę, iż samorząd będzie chciał pozyskać nowe finansowanie również w latach późniejszych, na inwestycje lub na spłatę zapadających rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Warto zatem obniżyć ratę długu, spłacając go w dłuższym terminie, aby stworzyć miejsce na spłatę rat przyszłych zobowiązań – informuje A. Palczowska.

Na co potrzebne jest 16 baniek?

Aby pokryć deficyt budżetowy miasta w kwocie przekraczającej 9 mln zł oraz konieczne do spłaty w bieżącym roku zobowiązania, które przekraczają kwotę 7 mln zł potrzebne jest zaciągnięcie zobowiązania na ponad 16 mln zł. Wszystkie te informacje zostały ujęte w Uchwale Budżetowej Miasta na rok 2022. Dlatego nie powinien nikogo, a tym bardziej samych radnych, którzy nad budżetem pracowali, dziwić fakt, że takie pieniądze miasto musi w jakiejś formie pozyskać.
Urzędnicy przedstawili Radzie propozycję zaciągnięcia zobowiązań właśnie w formie emisji obligacji.
Podejmując decyzję o wyborze określonego produktu, należy wybrać ten, który jest najelastyczniejszy (czyli najbezpieczniejszy w przyszłości), dobrać odpowiednio termin spłaty i szukać takiego, który jest najtańszy w dostępnej dla nas grupie. Zadłużenie zaciągane jest zazwyczaj na okres 10 lub więcej lat, a przez ten okres zmienić się może zarówno otoczenie prawne jak i ekonomiczne samorządu. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale warto mieć możliwość reakcji, a większą możliwość dają obligacje niż kredyt – podsumowuje skarbniczka miasta.
W teorii wszystko wydaję się być logicznie uzasadnione. Natomiast w praktyce, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co może spowodować zaciąganie pożyczki na spłatę pożyczki. Klasyczna spirala kredytowa.
W sytuacji finansowej, w której obecnie znalazły się samorządy, które mają obowiązek realizowania zadań podstawowych (np. oświata), a chcąc do tego jeszcze zapewnić mieszkańcom to czego oczekują czyli rozwoju, zapewnienia pięknego otoczenia, dobrej infrastruktury, dobrych usług komunalnych musimy wspierać się zewnętrznymi źródłami finansowania. Wszyscy Polacy tak robią zmuszeni bardziej, bądź mniej, zarabiający więcej lub mniej. Kredyt czy obligacje są normalnym źródłem finansowania rozwoju. My staramy się robić to ostrożnie i bezpiecznie, choć gramy w grze gdzie nie do końca zasady są przez nas ustalane. Bo my nie wiemy czy Rząd za chwilę nie wymyśli jakiejś reformy, która znowu zmniejszy dochody do budżetów gmin, bo ostatnie lata się niestety z takich zmian składają – przekonywał podczas obrad Rady Miasta Burmistrz Jacek Kowalski.
Jak się dowiedzieliśmy z ust burmistrza, w chwili obecnej na każdego mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego przypada kwota 2 tys. zł zadłużenia. Zakładając, że miasto ma 30 tys. mieszkańców, dług gminy wynosi ok. 60 mln zł.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *