NOWY DWÓR MAZ. Będzie bezpłatny stomatolog dla dzieci

2019-12-22 1:59:59

Kilka tygodni temu pisaliśmy o możliwości bezpłatnych usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży. W minionym tygodniu Miasto podpisało porozumienie, na mocy którego dzieci i młodzież ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę stomatologiczną

“Mamy to! Po licznych spotkaniach, monitach, zapytaniach i interpelacjach udało się. Miasto, jako organ prowadzący nowodworskie szkoły, podpisało stosowne porozumienia! Dzieci i młodzież ucząca się w nowodworskich szkołach będzie objęta bezpłatną, nielimitowaną opieką stomatologiczną. To znaczy? Bez kolejek, bez limitów. Każdy uczeń, który zgłosi się do poradni będzie przyjęty przez lekarza stomatologa. Gdzie? Gabinet Stomatologiczny Garnizonowej Przychodni Lekarskiej w Modlinie Twierdzy oraz Gabinety Stomatologiczne Nowodworskiego Centrum Medycznego. Teraz, Państwo jako rodzice, powinniście otrzymać jasną informację od dyrektorów szkół w jakich godzinach i gdzie możecie udać się ze swoimi dziećmi” – poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych, Radny Marcin Ozdarski, a zarazem pomysłodawca powyższej inicjatywy.

Bezpłatną opieką stomatologiczną objęci będą uczniowie z: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na Osiedlu Młodych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Modlinie Starym, Zespołu Szkół nr 2 na Nowodworzance, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum Miasta. Porozumienie zostało podpisane przez dyrektorów placówek i Nowodworskie Centrum Medyczne.

Dzięki temu porozumieniu nowodworski szpital zobowiązał się do tego, że dzieci i młodzież do 18. roku życia będą mogły bezpłatnie korzystać z usług stomatologa w zakresie profilaktyki i świadczeń ogólnostomatologicznych określonych w przepisach (art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyp. red.), z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Jak informuje Burmistrz Jacek Kowalski w mediach społecznościowych: Porozumienie obejmuje również współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów. Wszystkie szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla rodziców oraz uczniów oraz do zapewnienia uczniom bezpiecznego dotarcia do gabinetu stomatologicznego w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu wizyt oraz odprowadzenia dziecka po zakończonej wizycie do szkoły. Świadczenia będą się odbywały za zgodą rodziców, a udzielane będą w poradni stomatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7. W roku szkolnym 2019/2020 bezpłatnym leczeniem stomatologicznym zostanie objętych 2414 uczniów. Analogiczne porozumienie zostało podpisane pomiędzy dyrektorem Garnizonowej Przychodni Lekarskiej w Modlinie Twierdzy, a dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Modlinie Twierdzy. Uczniowie ZSP Nr 4 z opieki stomatologicznej korzystać będą w przychodni przy ul. 29 Listopada 105.

EG

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *