Facebook
NOWY DWÓR. Inwestycja w Twierdzy kością niezgody w Radzie Miasta

2021-10-14 1:55:52

Na ostatnim nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim podjęto uchwałę o lokalizacji inwestycji budowlanej w Twierdzy Modlin. Jednak na wniosek jednego z radnych, Wojewoda Mazowiecki w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego unieważnił uchwałę


Uchwała dotyczy umiejscowienia inwestycji mieszkaniowej, o którą wnioskowała firma Konkret S.A. z Poznania, która jest właścicielem m.in. budynku koszarowego w modlińskiej Twierdzy. Projekt dewelopera zakłada wybudowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Chałubińskiego w Modlinie składającego się z kilku budynków wielorodzinnych.
Pomimo, że radni przegłosowali uchwałę, od początku pomysł wybudowania nowego osiedla w środku zabytkowej części Twierdzy budził sporo kontrowersji. Mieszkańcy głośno wyrażali swoje opinię podczas zebrania zorganizowanego przez Radę Osiedla (szerzej opisywaliśmy sprawę w poprzednim numerze TN). Nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z tego pomysłu, choć większość uważa, że Twierdza powinna się rozwijać m.in. poprzez budowę nowych mieszkań.

Tak wyglądała wstępna wizualizacji inwestycji w Modlinie Twierdzy / fot.: materiały Grupy Konkret S.A.

Złożył skargę, dostał odpowiedź

Radny Marcin Ozdarski, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o opinię prawną dot. podjętej uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Przypomnijmy, że już wcześniej Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał opinię negatywną dla zlokalizowania budowy w przedstawionym przez dewelopera kształcie. Decyzja MWKZ dotarła do urzędu miejskiego po terminie, dlatego nie została wzięta pod uwagę przy procedowaniu uchwały.
Wojewoda Mazowiecki jako organ sprawujący nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w województwie, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w rozstrzygnięciu nadzorczym, stwierdził nieważność uchwały podjętej przez Radę Miejską w Nowym Dworze. Wojewoda Mazowiecki w swoim obszernym 16 stronicowym uzasadnieniu wykazuje, że /…/ ustalenia, o których mowa w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym mają istotny wpływ na kwestie związane z podjętą uchwałą, która byłaby inna gdyby nie doszło do stwierdzonych naruszeń. Co więcej uchwała w kształcie przyjętym przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim jest niewykonalna, co szeroko przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego uzasadnienia.

Radny zadowolony, inwestor mniej

Marcin Ozdarski jest zadowolony z unieważnienia przez Wojewodę uchwały rady.
– Kolejny raz rada podejmuje uchwały uchylane przez nadzór Wojewody – niezgodne z prawem i wbrew dobru mieszkańców. Wielokrotnie wytykam błędy podejmowanych uchwał, co w konsekwencji kończy się ich uchylaniem przez nadzór prawny. Tak kończy się podejmowanie uchwał bez konsultacji, w pośpiechu, rzucanych radnym na 36 godzin przed terminem nadzwyczajnej sesji. Uprzejmie proszę Pana Burmistrza o szacunek do rady, radnych, a przede wszystkim do prawa! – napisał na swoim profilu facebook`owym radny M. Ozdarski.
Zwróciliśmy się z pytaniem do inwestora – firmy Konkret, czy zamierza wprowadzić zmiany w projekcie, które pozwolą na prawidłowe procedowanie uchwały, a co za tym idzie zdobycie pozwolenia na budowę.
– Oczywiście unieważnienie uchwały Rady Miasta przez Wojewodę nie jest dla nas szczęśliwą informacją. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej procedurze nasza Spółka nie jest stroną. Jeżeli chodzi o nasze dalsze plany, będę mógł powiedzieć więcej dopiero po tym, jak sprawą zajmie się Zarządu Spółki w Poznaniu – powiedział Sebastian Sosiński przedstawiciel firmy Konkret S.A.

Czy miasto zaskarży decyzję Wojewody do Sądu?

Miastu, w świetle art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone orzeczenie wydał. Czy skorzysta ze swojego prawa i odwoła się od uchylenia uchwały? Będziemy się dowiadywać.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *