NOWY DWÓR. 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2022-05-10 1:01:22

3 Maja 2022 r., pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych
w czasie II wojny światowej
w Nowym Dworze Mazowieckim (Osiedle Okunin), zorganizowane zostały obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W obchodach uczestniczył Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego i radni Rady Miejskiej. Licznie przybyli mieszkańcy miasta,
a zwłaszcza Osiedla Okunin. W uroczystości udział wzięła młodzież szkolna, harcerze oraz przedstawiciele
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w składzie: płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), Barbara Oleksiewicz, Jadwiga Kaczorowska i kombatant – najstarszy członek Związku, 98 – letni Roman Kaczorowski.
Organizatorami rocznicowych obchodów byli: Tadeusz Sosiński – przewodniczący Zarządu Osiedla oraz Renata Jastrzębska, którzy organizują 3-Majowe uroczystości od 20 lat.
Uroczystości rozpoczęło odśpiewanie hymny narodowego, a następnie odprawiona została polowa msza św.
Po mszy św., zgromadzeni wysłuchali programu artystycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 pod kierunkiem Gabriela Wiśniewskiego oraz z udziałem Tadeusza Sosińskiego i Renaty Jastrzębskiej.
Na zakończenie uroczystości delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP złożyła kwiaty pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych w czasie II wojny światowej.

(k)
fot.: H. Ruszczyk

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *