Nieprawidłowe ceny biletów

2017-09-13 11:25:46

Rada Gminy Leoncin przekroczyła uprawnienia dotyczące ustalania maksymalnych cen biletów komunikacji lokalnej.

Nadzór wojewody stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Leoncin w całości ze względu na ilość stwierdzonych nieprawidłowości.

Przekroczyli uprawnienia

Ustalone w uchwale ceny biletów obejmowały obszar właściwości innego organizatora transportu (Nowy Dwór Mazowiecki). W uchwale nie powołano się także na porozumienia w zakresie transportu zbiorowego z wyżej wymienioną gminą, co jest podstawą do określenia cen biletów na tej trasie.

Nieprawidłowe ulgi i kary

W zakwestionowanej uchwale określono ulgi na przejazdy w wysokości  50%, zamiast wynikających z przepisów – 51%. Tym samym rada gminy zaniżyła wysokość przyznawanych ulg, poniżej poziomu określonego w przepisach.

Natomiast kara (opłata dodatkowa) za przejazd bez ważnego biletu została określona kwotowo w wysokości 100 zł. Nie podano natomiast sposobu ustalania wysokości kary (opłaty dodatkowej), naruszając w ten sposób obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Wkracza wojewoda

Ze względu na ilość stwierdzonych w uchwale nieprawidłowości, wojewoda stwierdził nieważność podjętej uchwały w całości.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jacek Jankowski

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *