Nie mają wielkich wymagań

2016-10-14 9:17:32

27 września w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy odbyło się kolejne spotkanie w sprawie budowy strategii rozwoju Nowego Dworu Maz. na lata 2017-2013. Niestety, pojawiło się na nim zaledwie kilkanaście osób.

Na początku prowadzący spotkanie wiceburmistrz Janusz Mikuszewski pokrótce przedstawił inwestycje, jakie w ubiegłych latach zostały zrealizowane na terenie Modlina Twierdzy. Następnie zaprosił zebranych do dyskusji na temat celów, jakie powinny zostać zapisane w strategii rozwoju miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla nr 6.

Mieszkańcy skupili się jednak przede wszystkim na problemach bieżących. Mówili o konieczności częstszego sprzątania Parku Trzech Kultur or zadbania o stan rosnącej w nim roślinności. Zwracali również uwagę na zbyt małą ilość publicznych toalet, co doskwiera zarówno im, jak i turystom, odwiedzającym Twierdzę.

Zdaniem obecnych, konieczne jest również dalsze utwardzanie dróg oraz naprawa będących w złym stanie chodników na ul. Mickiewicza, Kadetów, Moniuszki, Chrzanowskiego i Ledóchowskiego. .Poruszono ponadto kwestię złego stanu technicznego niektórych latarni na terenie osiedla, który jedna z mieszkanek określiła nawet mianem “obrazu nędzy i rozpaczy”.

Obecni na spotkaniu, podobnie jak mieszkańcy Modlina Starego, zwracali uwagę na słabe skomunikowanie osiedla z innymi częściami miasta, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Utrudnia to mieszkańcom Twierdzy choćby uczestnictwo w imprezach kulturalnych, organizowanych przez NOK.. Dużym problemem jest również brak wieczornych kursów ze stacji PKP Modlin.

Ogromnie ważna dla mieszkańców pozostaje również kwestia remontu dawnego kasyna oficerskiego. Wielu z nich chciałoby, aby modliński klub nie tylko zewnętrznie powrócił do dawnej świetności, ale również, tak jak w latach minionych, służył mieszkańcom jako placówka o charakterze kulturalnym. Wśród pomysłów do zrealizowania w ramach strategii pojawiło się utworzenie w odnowionym GKO kina studyjnego.

Na każdym spotkaniu z mieszkańcami Modlina Twierdzy powraca jak bumerang kwestia budowy  placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, zbliżonego gabarytowo do placu w Parku Wybickiego. Tym razem nie było inaczej. Jako najbardziej prawdopodobną lokalizację wymieniano modliński Park Trzech Kultur, ale po raz kolejny pojawił się również pomysł budowy dwupoziomowego placu zabaw tuż obok budynku przy ul. 29 listopada 114. Sęk w tym, że najpierw należałoby zrobić porządek ze znajdujący się tam działkami o częstokroć nieustalonej własności oraz ich niejednokrotnie bardzo kłopotliwymi użytkownikami.

Wśród działań, proponowanych na przyszłość, zebrani wymieniali ponadto rozwój budownictwa wielorodzinnego, tak, aby młodzi mieszkańcy osiedla “nie wyprowadzali się na Dębowy Park” oraz konieczność dalszego przekazywania bloków carskich wspólnotom lokatorów.

Wśród pozytywnych działań, zmieniających Twierdzę na lepsze wymieniono gruntowną modernizację Garnizonowej Przychodni Lekarskiej oraz Stacji Uzdatniania Wody.

Jak zauważyła jedna z obecnych na spotkaniu kobiet – mieszkańcy nie mają dużych wymagań. Rzeczywiście dla obecnych najważniejszy była poprawa stanu infrastruktury, która służy im na co dzień. Miejmy nadzieję, że ich prośby spotkają się z odpowiednim działaniem ze strony władz miasta.

Tomasz Parciński fot. nowydwormaz.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *