“Nauczanie zdalne powinno być ostatecznością”

2020-10-24 6:38:17

Z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kazuniu Nowym w gminie Czosnów, Panem Krystianem Busztą rozmawialiśmy o nowej, szkolnej rzeczywistości, planach na bieżący rok szkolny oraz zmianach, jakie pojawiły się w placówce

Red.: Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. We wszystkich

szkołach uroczystości wyglądały zupełnie inaczej, niż jeszcze rok temu. Jak przebiegały uroczystości w Z-SP w Kazuniu Nowym?

Krystian Buszta: Dzień Edukacji Narodowej był w tym roku szkolnym inny niż zwykle. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, nie zorganizowaliśmy uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie klasy pierwszej odbyło się w sali lekcyjnej z ograniczoną liczbą uczestników. Nie zapraszaliśmy gości. Nagrody wójta i dyrektora szkoły wręczyłem nauczycielom w pokoju nauczycielskim

Red.: Jakie zmiany w nauczaniu, organizacji życia szkolnego, codziennych obowiązkach itp. zostały wprowadzone od początku roku szkolnego w związku z reżimem sanitarnym w stosunku do ubiegłego roku?

K.B.: Cieszy nas fakt, że jeszcze jesteśmy w stanie zapewnić naszym uczniom nauczanie stacjonarne. Zależy nam, aby nauka w klasach trwała jak najdłużej. Dlatego wprowadziliśmy kilka obostrzeń w związku z COVID – 19. Utworzyliśmy strefę rodzica do odprowadzania i i odbierania dzieci. Stworzyliśmy nowy regulamin świetlicy, dzięki któremu zmniejszyła się liczebność dzieci na świetlicy szkolnej. Każda sala lekcyjna została wyposażona w środki do dezynfekcji rąk. Posiadamy dużą ilość maseczek ochronnych, które używamy podczas przerw międzylekcyjnych.

Red.: COVID-19 przybrał ostatnio mocno na sile, ale powiat nowodworski pozostaje nadal w strefie żółtej. Coraz częściej słychać jednak o ponownym wprowadzeniu nauczania zdalnego. Czy według Pana to dobre rozwiązanie?

K.B.: Najważniejsza dla dobra ucznia jest nauka w klasie z nauczycielem i kontakt z rówieśnikami. Nauczanie zdalne powinno być ostatecznością, gdyż spowoduje znowu ogromne zaległości u dzieci, ponieważ nie każdy uczeń będzie mógł z różnych przyczyn, uczestniczyć w zdalnych lekcjach. Dyrektorzy szkół powinni również otrzymać większe uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie funkcjonowania szkoły. Powinni być decyzyjni w sprawach chociażby zamknięcia szkół.

Red.: A jakie są nastroje na szkolnych korytarzach i wśród rodziców? Czy nauczyciele i uczniowie obawiają się wzrostu zakażeń i samego zakażenia?

K.B.: Myślę, że każdy obawia się koronawirusa. Na szkolnych korytarzach nie zauważyłem wielkiego poruszenia w związku ze wzrostem ilości zakażonych w Polsce. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami, których staramy się wspierać w tym trudnym czasie. Rodzice obawiają się powrotu do zdalnej nauki.

Red.: Miesiąc temu została otwarta w szkole nowa sala gimnastyczna. Czy mogą z niej już korzystać okoliczni mieszkańcy? Na jakich zasadach?

K.B. Nowa sala gimnastyczna zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Sala jest już wynajmowana zorganizowanym grupom i mieszkańcom zgodnie z umową i cennikiem.

Red.: Jakie ciekawe projekty będą realizowane w Pańskiej szkole w tym roku?

K.B.: Jest kilka projektów, które wdrożyliśmy w tym roku szkolnym. Realizujemy m.in. bezpłatne SKS-y dla uczniów klas 1-8 finansowane przez Ministerstwo Sportu. Klasa 6 realizuje projekt “Lekcje z emocjami” organizowany przez fundację “Uniwersytet Dzieci”. Wkrótce rozpoczynamy nieodpłatne zajęcia “korektywy” w ramach projektu “Zdrowym być”. Oczekujemy na realizację projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego pt. “Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Ten projekt to duży zastrzyk w postaci sprzętu komputerowego i multimedialnego. Dzięki niemu, ok. 10% uczniów w szkole podstawowej otrzyma tablety do pracy zdalnej. Jeżeli pojawią się inne ciekawe projekty w trakcie roku szkolnego, to na pewno z nich skorzystamy.

Red.: Fanpage na Facebook`u szkoły jest bardzo dynamiczny. Widać, że placówka realizuje wiele zajęć i programów. Jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się uczniowie i nauczyciele?

K.B.: Z powodu Covid – 19 wiele konkursów, w których nasi uczniowie brali udział i zdobywali nagrody, zostało odwołanych. Najbardziej cieszy nas fakt, że Gmina Czosnów tak dobrze wypadła w statystykach krajowych i powiatowych jeżeli chodzi o wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Red. Już na koniec, jakie zadania planuje Pan zrealizować w bieżącym roku szkolnym, który na pewno przez pandemię nie będzie należał do najprostszych? Czy założył Pan jakieś cele?

K.B.: Najważniejszym celem jak co roku jest podnoszenie jakości kształcenia oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów klasy ósmej do egzaminu ósmoklasisty. Ponadto, mając już bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, liczę po cichu na lepsze osiągnięcia sportowe naszych uczniów w zawodach gminnych i powiatowych. Chcemy cały czas modernizować naszą szkołę i stwarzać coraz to lepsze warunki do nauki naszym dzieciom chociażby poprzez systematyczne doposażanie sal w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Mam też nadzieję, że w roku kalendarzowym 2021 uda się z pomocą gminy Czosnów wyremontować korytarze szkolne oraz wymienić frontowe ogrodzenie szkoły.

Red.: Dziękuję za rozmowę.

Ewa Gruszka

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *