NASZE SPRAWY. Czy zabraknie nam wody w kranach?

2019-08-12 10:25:53

W związku ze zmianami klimatycznymi, coraz mniejszą ilością opadów, a co za tym idzie obniżaniem się poziomu wód podziemnych, istnieje ryzyko, że już w sierpniu może zabraknąć wody. Czy takie zagrożenie istnieje również w Nowym Dworze Mazowieckim?

Jeszcze w tej chwili nie odczuwamy na co dzień problemów związanych z brakiem wody. Jednak służby hydrologiczne ostrzegają, że jeśli w bieżącym miesiącu nie pojawią się znaczne opady deszczu grozi nam tzw. niżówka hydrologiczna. Jest to ekstremalne zjawisko w hydrologii polegające na małym zasilaniu wód podziemnych, co powoduje wysychanie rzek, zbiorników wodnych, ale też studni czy ujęć wykorzystujących pierwszy poziom wodonośny. Już w tej chwili w 8 województwach zostało ogłoszony alarm zagrożenia hydrologicznego (m.in. woj. mazowieckie), a mieszkańcy wielu gmin są proszeni o rozsądne gospodarowanie wodą w swoich domostwach. Chodzi głównie o ograniczenie podlewania ogródków i trawników, napełniania basenów czy mycia samochodów.

Jak jest u nas?

Aglomeracja nowodworska obecnie jest zaopatrywana w wodę z trzech stacji uzdatnia. Każda z tych stacji posiada od 3 do 4 studni, pobierających wodę na znacznej głębokości od 75 do 98 m. Ta informacja powinna nas uspokoić, ponieważ nie są to ujęcia wykorzystujące pierwszy poziom wodonośny, ale znacznie głębsze.

-Źródłem, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia dla mieszkańców naszego miasta, są podziemne warstwy wodonośne o głębokości kilkudziesięciu metrów. Warstwy te są dobrze izolowane od powierzchni terenu, a tym samym zdecydowanie mniej narażone na warunki atmosferyczne. Na brak opadów reagują bardzo powoli. Zatem nie ma ryzyka, że mieszkańcom “zabraknie wody w kranach”. Na każdym z eksploatowanych przez nas ujęć, woda jest retencjonowana – tak aby nawet przy zwiększonych “rozbiorach” była dostępna. Zaznaczamy jednak, iż wskazany jest umiar – a nawet oszczędność wody. Wzmożony pobór wody, zwłaszcza tej do podlewania przydomowej zieleni, może skutkować spadkiem ciśnienia wody, związany nie z jej brakiem, ale z ograniczonymi możliwościami eksploatacyjnymi ujęcia. Dla ludzi woda nie jest dobrem “luksusowym”, oczywistym wydaje się fakt, że zawsze będzie dostępna. Nie jest to jednak prawda. Coraz częściej “mówi się” o tym, iż nasz kraj ma bardzo niskie zasoby wody pitnej, to powinno skłonić nas do podjęcia konkretnych działań już na poziomie jednostki. Oszczędzanie wody powinno być stałym elementem naszego codziennego funkcjonowania. My, jako podmiot odpowiedzialny za dostarczanie mieszkańcom wody również staramy się choć odrobinę zwiększać świadomość ekologiczną, na fanpage`u Spółki znalazła się krótka kampania o tym jak możemy oszczędzać wodę – wyjaśnia nam Pani Beata Kowalska, przedstawicielka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w NDM.

Oszczędne gospodarowanie i retencja uratuje stan wód

 

Na portalu komunalny.pl znaleźliśmy wypowiedź ekspertki w zakresie kształtowania miejskich obszarów nadrzecznych i zagospodarowania wód opadowych, która omawia jakie działania powinny być podjęte w celu zapobiegania ryzykom hydrologicznym.

-Retencja wód opadowych to absolutna konieczność i jedyny sposób na złagodzenie skutków ekstremów pogodowych, nasilających się w efekcie zmian klimatycznych i urbanizacyjnych. 44 miasta w Polsce mają już wprawdzie miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, ale potrzebujemy działań systemowych: organizacyjnych, legislacyjnych i funkcjonalno-przestrzennych. Zatrzymywanie i retencja deszczówki w miejscu wystąpienia opadu nie jest wyłącznie zadaniem jednostek odpowiedzialnych za wodociągi i kanalizację. Nie da się mądrze gospodarować wodą opadową bez powiązania z planowaniem przestrzennym, bez skutecznych narzędzi prawnych i ekonomicznych, bez upowszechniania niebiesko-zielonej infrastruktury oraz ciągłego podnoszenia świadomości całego społeczeństwa – wyjaśnia dr Anna Januchta-Szostak z Politechniki Poznańskiej

Zapytaliśmy, ZWiK NDM o “plan naprawczy” dla naszej nowodworskiej aglomeracji.

-Nasze miasto ma doskonałą lokalizację, jeśli chodzi o warunki środowiskowe i hydrologiczne, mamy dostęp nie tylko do bogatych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych (rzeki) ale – co jest równie istotne, w naszym rejonie jest sporo obszarów leśnych, pozwalających na zatrzymanie i retencję wody w gruncie. Musimy jednak pamiętać, że choć zasoby te są odnawialne, to niezmiernie ważna jest umiejętna i zrównoważona gospodarka wodna. Każdy z nas może poprzez oszczędzanie wody przyczynić się do ochrony jej zasobów. Jako podmiot odpowiedzialny za dostarczanie wody nie mamy bezpośredniego wpływu na “bogactwo” zasobów wodnych. Podejmujemy jednak wszelkie możliwe kroki (budowa zbiorników retencyjnych, pobór wody uwzględniający wydajność warstwy wodonośnej) by nadmiernie nie wykorzystywać źródeł, z których zasilana jest sieć wodociągowa. Na przestrzeni kilku ostatnich lat udało nam się wybudować studnię głębinową i zbiornik retencyjny na terenie automatycznej stacji uzdatniania wody “Wisła”, zmodernizować stację uzdatniania wody i zbiornik retencyjny na terenie Modlina Twierdzy, wybudować nową studnię głębinową i drugi zbiornik retencyjny na terenie stacji uzdatniania wody “Warszawska”. Przygotowujemy się również do kolejnej bardzo ważnej inwestycji polegającej na budowie nowej stacji uzdatnia wody (z 3 nowymi studniami). Wszystkie te inwestycje mają na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta ale również prowadzenie działalności, która będzie minimalnie obciążać środowisko i jego zasoby wodne (m.in. poprzez wykorzystanie nie jednej a różnych warstw wodonośnych) – powiedziała Pani Beata Kowalska ze ZWiK.

Eksperci i fachowcy z branży jasno podkreślają, że wiele zależy od nas samych. Od racjonalnego wykorzystania wody,  która już niebawem może stać się dobrem luksusowym. Dlatego warto zapamiętać i stosować kilka podstawowych zasad, które przedstawiamy na załączonych grafikach. 

 

Małgorzata Mianowicz

Grafika: Facebook ZWiK Nowy Dwór Mazowiecki (dostęp: 13.08.2019 r.) http://www.facebook.com/ZWiK-Nowy-Dw%C3%B3r-Mazowiecki-1698932160319884/

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *