NASIELSK. Zmodernizują strażnice, szkoły i hale sportowe

2022-04-15 11:56:35

Dzięki środkom unijnym m.in. w gminie Nasielsk zostanie przeprowadzona termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej

Dziś umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska oraz przewodniczący komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba.

fot.: materiał wideo UMWM

Budynki użyteczności publicznej w gminie Nasielsk posiadają nieefektywne ekologicznie systemy grzewcze, co przekłada się na wysokie koszty ogrzewania, niedogrzane pomieszczenia oraz zanieczyszczenie lokalnego środowiska. Dzięki wsparciu unijnemu w budynkach OSP w Nasielsku oraz Cieksynie zostaną zmodernizowane stropy, ściany zewnętrzne, system grzewczy oraz system ciepłej wody użytkowej, wymienione zostaną także drzwi i okna. Ponadto w Cieksynie planowana jest wymiana obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych i orynnowania. Z kolei na budynku OSP w Nasielsku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Prace będą również prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Modernizację przejdą instalacja ciepłej wody użytkowej, system grzewczy oraz stropy. Planowa jest również wymiana okien. Z kolei w halach sportowych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Cieksynie oraz Starych Pieścirogach zostaną wymienione m.in. wewnętrzne drzwi. Zmodernizowany zostanie system grzewczy w budynkach hal.
Kompleksowa modernizacja energetyczna umożliwi ograniczenie zużycia energii obiektów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Poprawi się także komfort użytkowników placówek oraz stan powietrza w gminie Nasielsk.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk
Beneficjent: Gmina Nasielsk
Całkowita wartość projektu: 2 599 439,12 zł
Kwota dofinansowania: 1 683 427,40 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

red./Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *