NASIELSK. Wręczenie nagród nauczycielom

2022-09-27 12:11:08

W dniu 22 września 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród nauczycielom i dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Nagrody zostały wręczone za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, których owocem były wyniki egzaminów ósmoklasistów. Nagrody wręczyli: Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pani Hanna Pietrzak.
Liderem tegorocznych egzaminów okazała się Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, uzyskując najwyższą pozycję w egzaminach z języka polskiego i angielskiego. W egzaminie z matematyki najlepiej wypadała Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich. Wysokimi wynikami egzaminu wyróżniła się również Szkoła Podstawowa im. ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Język polski:

1. Pani Ewa Lipowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)
2. Pani Dorota Sierzputowska (Szkoła Podstawowa im. ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach)
3. Pani Anna Korycka (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)

Matematyka:

1. Pani Bogumiła Rybicka (Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich)
2. Pani Ewa Rudzińska (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)
3. Pani Agnieszka Sztabnik (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)

Język angielski:

1. Pani Ilona Pietrzak (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)
2. Pani Renata Drzazgowska (Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich)

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy placówek, w których pracują nagrodzeni nauczyciele: Pani Ewa Strzelczak, Pan Mariusz Kraszewski oraz Pan Cezary Wiśniewski. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy satysfakcji i radości ze swojej pracy oraz dalszych sukcesów.

UM Nasielsk

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…