NASIELSK. Spotkali się po 55 latach

2017-05-20 4:00:17

Absolwenci nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego, którzy zdawali egzamin maturalny w roku 1962., spotkali się w niedzielę 13. maja br., aby powspominać stare dobre czasy, pomodlić się za tych, którzy odeszli już do wieczności, podziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić, aby nadal miał ich w swej opiece.
Inicjatorką spotkania i główną jego organizatorką była pani profesor dr hab. Bogumiła Milewska – Bobula. Dzielnie jej sekundowały panie: Wanda Modzelewska, Maryla Czeremurzyńska i Anna Ostaszewska. Każdy z absolwentów dołożył swą cegiełkę, aby to spotkanie po latach wypadło nie tylko okazale, ale i dało nowe siły do dalszej działalności, tym razem w nowej już życiowej roli. Ich życiowe doświadczenie i solidna wiedza zdobyta w trakcie dalszej nauki może się jeszcze przydać zarówno rodzinie jak i określonym grupom społecznym. Nasielskowi także.
Na spotkanie przybył też ich profesor Zbigniew Ziółkowski oraz dwaj księża prefekci: infułat ks. kan. Ludomir Kokosiński i ks. kan. Jerzy Drozdowski. Obecną społeczność szkolną reprezentowała pani Danuta Białorucka – obecna dyrektor nasielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w nasielskim kościele parafialnym pw. św. Wojciecha. W koncelebrze uczestniczył obecny ks. proboszcz nasielskiej parafii kanonik Tadeusz Pepłoński. Czas, w którym maturzyści roku 1962 modlili się w nasielskim kościele nie był przypadkowy. W tym samym czasie w dalekiej Fatimie odbywało się ważne wydarzenie w życiu współczesnego Kościoła – Ojciec św. Franciszek wynosił na ołtarze dwójkę dzieci, którym przed 100 laty objawiła się Matka Boska. Wspomniał o tym w wygłoszonej homilii ks. kan. Jerzy Drozdowski. Ta homilia przypominała lekcję religii z lat sześćdziesiątych.
Pięknym akcentem tej uroczystości był wspaniały koncert w wykonaniu chóru kameralnego The Warsaw Singers. To był prezent od absolwenta nasielskiego Liceum z roku 1962. p. Zygmunta Kaczyńskiego, którego syn, Michał Kaczyński, śpiewa w tym zespole. Chór The Warsaw Singers tworzą artyści Filharmonii Narodowej w Warszawie, którzy wykonują zróżnicowany program muzyczny, w tym pieśni sakralne pochodzące z różnych epok i religii.
Miejscem kolejnej części spotkania była restauracja Stary Młyn. Tam w doskonałej atmosferze wspominano to, co działo się w szkole i w Nasielsku w latach sześćdziesiątych. I w niejednym oku zakręciła się łza.

Andrzej Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *