Facebook
NASIELSK / SEROCK / WIELISZEW. Porozumienie w sprawie budowy instalacji do przetwarzania bioodpadów

2022-02-07 1:13:49

1 lutego br. nastąpiło sformalizowanie podjętej uprzednio współpracy Gminy Nasielsk z Gminą Wieliszew oraz Miastem i Gminą Serock, w zakresie wypracowania optymalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podpisanie porozumienia między wymienionymi gminami, jest zwieńczeniem prac zespołu oraz przygotowanej z udziałem Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. koncepcji, dotyczącej możliwości zagospodarowania terenu Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie na cele budowy instalacji do przetwarzania bioodpadów.

Na bazie zawartego porozumienia samorządy będą współpracowały w zakresie m.in. wspólnych działań, związanych z przygotowaniem i obsługą planowanych do realizacji przedsięwzięć, mających na celu zbudowanie efektywnego systemu gospodarki odpadami, poszukiwania źródeł finansowania przyszłych inwestycji, a także przekazywania sobie dotacji celowych lub pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację opracowań, materiałów i robót niezbędnych w prowadzonym procesie decyzyjnym.

Dokument podpisali: Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski oraz Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *