NASIELSK. Pamiętają o wydarzeniach z 1920 r.

2019-08-20 10:01:37

Bitwa Warszawska 1920 r. pięknymi zgłoskami wpisała się w historię Polski. Zadecydowała nie tylko o losach naszej ojczyzny, ale zadecydowała nawet o losach całej Europy. Edgar Vincent D`Abernon w swej książce poświęconej tej bitwie określił ją jako osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata

Ważnym fragmentem tej bitwy była bitwa nad Wkrą, która w większej części rozegrała się na terenie powiatu nowodworskiego, a głównie w jego północnej części. Przez wielu historyków określana jest też jako bitwa o Nasielsk. Nie przypadkowo więc na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie znalazł się zapis Borkowo k. Nasielska.

Te przesłanki sprawiają, że Nasielsk od dawna czuł się zobligowany do szczególnej pamięci o tej bitwie, skupienia wokół siebie sąsiednich gmin i corocznego organizowania międzygminnych uroczystości. Te od 19 lat odbywają się zawsze w pierwszą sobotę po 15 sierpnia przy pomniku w Borkowie.

15 sierpnia główne uroczystości odbywają się od zawsze na nasielskim cmentarzu parafialnym przy bratniej mogile z roku 1920. W mogile pochowani są w żołnierze z tej wojny nieznani z imienia i nazwiska. Stąd też od chwili jej usypania nazywana jest Grobem Nieznanego Żołnierza.

W latach powojennych przy mogile odbywały się także Msze Św. Po pewnym czasie przeniesiono je do innej części cmentarza. Do dnia dzisiejszego istnieją w środkowej części starego cmentarza fragmenty ołtarza. Powodem tych zmian było to, że uroczystości dotychczasowe odbywały się w miejscu niewygodnym dla ówczesnych władz świeckich (1920 r).

W ostatnich latach przy żołnierskiej mogile na nasielskim cmentarzu odbywają się uroczystości organizowane przez władze samorządowe gminy. Tak było i w czwartek 15 sierpnia. Przy dźwiękach pieśni żołnierskich zebrali się przedstawiciele urzędów, szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych i politycznych. W szyku ustawiły się poczty sztandarowe. Wartę przy grobie zaciągnęli żołnierze z Kazunia oraz harcerze z drużyny ZHR Błękitna Armia.

Uroczystość poprowadził kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Krzysztof Miller. Główną częścią uroczystości było złożenie kwiatów na żołnierskiej mogile przez delegacje poszczególnych jednostek biorących udział w uroczystości. Zanim to nastąpiło odegrany został Hymn Państwowy. Po hymnie, okolicznościową przemowę wygłosił burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, podkreślając szczególnie wartości, które powinniśmy pielęgnować w sposób szczególny. W tym przemówieniu mocno zabrzmiały słowa wzywające do zgody i wzajemnego poszanowania.

Po przemówieniu burmistrza głos zabrał proboszcz nasielskiej parafii ksiądz kanonik Tadeusz Pepłoński. Jego wystąpienie miało charakter modlitwy.

Po tych wystąpieniach nastąpiło składanie wieńców i wiązanek. W tej części bardzo pomogły harcerki z drużyny ZHR.

Po zakończonej uroczystości na cmentarzu, jej uczestnicy ustawili się w szyku za pocztami sztandarowymi i przemaszerowali do kościoła, gdzie odprawiona został Msza św. w intencji Ojczyzny oraz bohaterów poległych w 1920 roku.

Andrzej Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *