NASIELSK. Historyczne murale odsłonięte

2020-09-23 1:07:22

W numerze 37. Tygodnika Nowodworskiego informowaliśmy, że w Nasielsku na szczytowych ścianach czteropiętrowych bloków malowane są dwa potężne murale poświęcone Bohaterom wojny 1920 r. Tym, którzy walczyli w bitwie nad Wkrą i którzy wyzwalali Nasielsk. Prace przy tym przedsięwzięciu zostały zakończone, a w niedzielę 20 września nastąpiło ich uroczyste odsłonięcie. Jakby powiedzieli starożytni: Finis coronat opus. I to był ten finisz

Było więc przecięcie wstąg, były też podziękowania, tym którzy przyczynili się do ich powstania. Podziękowano serdecznie artyście z Pabianic p. Adamowi Wirskiemu, który te murale malował. Na uroczystość odsłonięcia dzieła przybyła do Nasielska żona malarza z małym dzieckiem. Podziękowanie skierowano do Ministra Obrony Narodowej, które wspomogło nasielską inicjatywę finansowo. W jego imieniu podziękowanie przyjął p. Andrzej Pacocha. Podziękowano inicjatorom przedsięwzięcia z Nasielska – członkom Stowarzyszenia Nasielska Baszta Team; panom Robertowi Sierzputowskiemu, Marcinowi Szarszewskiemu, Tomaszowi Pietrasowi i Rodrygowi Czyżowi. Podziękowano też prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej p. Robertowi Parzonce. Spółdzielnia udostępniła ściany budynków. W uroczystości uczestniczyła p. Magdalena Biernacka z Urzędu Marszałkowskiego. Uczestniczył też p. prof. Lech Wyszczelski, autor książki Nasielsk 1920, który wsparł organizatorów merytorycznie w ich przedsięwzięciu.

Część główną uroczystości poprowadziła p. Anna Kotarbińska – nasielszczanka, autorka książki o Nasielsku. Słowa podziękowań skierowano też do wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania dzieła i pomogli w przygotowaniu uroczystego zakończenia prac.

Niedzielna uroczystość składała się z czterech części. Pierwszą częścią były biegi sztafetowe, jako że Nasielska Baszta Team w swych działaniach wiele czasu poświęca bieganiu, jeździe na rowerach i innym formom związanym z propagowaniem zajęć ruchowych. W biegach sztafetowych wystąpiło 17 czteroosobowych zespołów. Biegały dzieci, młodzież, a także rodzice. Nagrodą były okolicznościowe medale.

Kolejnym wydarzeniem tego dnia był konkurs historyczny dotyczący wydarzeń z sierpnia 1920 roku w Nasielsku i na ziemi nasielskiej. Dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie nasielskiego LO Stanisław Budnik z klasy maturalnej i Dawid Suwiński z kl. Ia. Ich nauczycielka historii p. Ewa Tylińska była bardzo zadowolona z wyniku swych uczniów. Trzecie miejsce zajął uczeń kl. VIII SP in. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Uroczystość odsłonięcia murali zakończył piknik w ogródku jordanowskim Spółdzielni Mieszkaniowej. Były grillowane kiełbaski oraz słodki poczęstunek.

Andrzej Zawadzki

fot. Tomasz Zawadzki fot. Andrzej Zawadzki fot. Andrzej Zawadzki fot. Andrzej Zawadzki fot. Andrzej Zawadzkifot. Tomasz Zawadzki fot. Tomasz Zawadzki fot. Tomasz Zawadzki fot. Tomasz Zawadzki fot. Tomasz Zawadzki fot. Tomasz Zawadzki fot. Tomasz Zawadzkifot. Tomasz Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *