NASIELSK. Folder turystyczny

2021-06-09 2:30:40

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w gronie 35 laureatów konkursu 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021 rok, znalazła się Gmina Nasielsk

1 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę ocenionych operacji Partnerów KSOW. Gmina Nasielsk będzie realizować operację pt. (Na)Sielskim Szlakiem.

Celem zadania jest stworzenie folderu, który będzie zawierał opisy, zdjęcia szlaków turystycznych z naszej Gminy. Przewodnik będzie swego rodzaju informatorem o atrakcyjnych miejscach i cennych przyrodniczo obszarach, pomnikach przyrody, zabytkach i punktach widokowych na terenach Ziemi Nasielskiej. Skierowany do naszych mieszkańców, jak również turystów, by łatwiej mogli poznawać i odnaleźć się w gminie Nasielsk. Zebranie materiału w jednej publikacji pozwoli czytelnikom zobaczyć turystyczny wymiar naszej gminy. Do folderu będzie załączona mapa turystyczna z oznaczonymi szlakami i ciekawymi miejscami na trasach.

Zadanie będzie realizował Wydział Administracji i Nadzoru. Operacja będzie wykonana do końca października 2021. Folder w ilości 1000 egzemplarzy będzie dystrybuowany poprzez Urząd Miejski w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku, szkoły oraz sołectwa.

Kwota rekomendowanego finansowania to 11 582,67 zł. O realizacji operacji będziemy informować na bieżąco!

Link do rozstrzygnięcia konkursu: http://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/nabor-ksow-2021-rozstrzygniety

Wydział Administracji i Nadzoru

Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *