NASIELSK. Dominowały uchwały „oświatowe”

2017-04-09 6:00:32

30 marca obradowała nasielska Rada Miejska. Radni zaakceptowali na niej m.in. informacje o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Nasielsk, informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy w roku 2016 oraz sprawozdanie za rok 2016 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016 – 2018”.
Ponadto Rada podjęła 11 uchwał. Aż 4 z nich dotyczyły spraw nasielskiej oświaty. Związane są one z problemami wynikłymi z wprowadzaną aktualnie reformą oświatową. Gmina jest organem prowadzącym dla dwóch publicznych (gminnych) przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Gimnazja będą przez najbliższe dwa lata „wygaszane”, co oznacza, że przestaną one istnieć, a szkoły podstawowe przejdą na system ośmioklasowy.

W tej sprawie Rada podjęła wcześniej, po konsultacjach z rodzicami, tzw. uchwały intencyjne, które były opiniowane przez wojewódzkie służby nadzorujące w imieniu Państwa, działalność tych szkół. Propozycje przedstawione w tych uchwałach zostały zaakceptowane przez wojewódzki Organ (Kuratorium) nadzorujący pracę szkół i po niejako ponownym podjęciu na omawianej sesji powyższych uchwał przez Radę Gminy, będą podstawą do dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz będą regulowały problemy wynikłe z reformy oświaty. Uchwały dotyczące spraw oświatowych podjęte zostały jednogłośnie.

Na tej sesji podjęto ponadto uchwałę przyznającą sołtysom jednorazową dietę w kwocie 300 zł. Uchwały takie podejmowane są w Gminie Nasielsk dwukrotnie w ciągu roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.
Z innych uchwał podjętych na tej sesji na uwagę zasługują te, które dotyczą spraw finansowych zarówno mieszkańców, jak i Gminy. W tej kwestii zatwierdzono uchwałą taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Obecność na tej sesji dużej ilości sołtysów w jakiś sposób zmobilizowała radnych do zadawania pytań w punktach na to przewidzianych, tj. w punkcie przewidującym interpelacje i zapytania radnych oraz w punkcie wolne wnioski. Dominowała problematyka drogowa. Radny Grzegorz Arciszewski po raz kolejny pytał, dlaczego w gminie buduje się drogi wiejskie z pieniędzy gminnych, a tymczasem można pozyskiwać na ten cel środki z funduszy zewnętrznych, w tym z pieniędzy unijnych. Pytanie radnego korespondowało z wystąpieniem na sesji grupy mieszkańców domagającej się po raz kolejny rozwiązania problemów ul. Dąbrowskiego. Sprawa zaniedbania tej ulicy i związanych z tym kłopotów, zwłaszcza podczas opadów śniegu i deszczu, ciągnie się już od lat trzydziestu.

W błocie i kurzu dorasta już kolejne pokolenie mieszkańców tej ulicy. Sprawa jest tym bardziej przykra, że mieszkańcy tej ulicy włożyli już w uporządkowanie swej ulicy wiele pracy i pieniędzy. Tu warto dodać, że w akcję pomocy mieszkańcom tej ulicy włączał się już Tygodnik Nowodworski nakręcając na niej film opublikowany w internecie.

27912_28501

Andrzej Zawadzki

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *