Facebook
Modlin wygrywa w sądzie z PPL-em

2022-06-08 11:39:25

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez PPL przeciwko MPL Modlin. Sąd oddalił w całości powództwo. O co próbował zabiegać PPL? O unieważnienie uchwał Zgromadzenia Wspólników z 12 stycznia br. dotyczących wsparcia finansowego spółki. Zdaniem sądu działania PPL naruszają zasady współżycia społecznego, godzą w dobre obyczaje i naruszają zasadę lojalności wobec spółki i wspólników.

– Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kolejnych udziałów w zamian za podwyższenie kapitału, a tak naprawdę spłaty obligacji, które wyemitowała spółka pod nasze gwarancję. Sąd stwierdził, że ten pozew Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze  jest w całości wadliwy i w żadnej mierze nie zasługuje na uwzględnienie. Wyrok jest potwierdzeniem, że w istocie pozew PPL-u pozbawiony był podstaw prawnych, a działania przedsiębiorstwa Porty Lotnicze niestety szkodzą interesowi społecznemu i mieszkańcom Mazowsza, którzy masowo korzystają z lotniska w Modlinie – podkreśla Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku w całości podzielił stanowisko Województwa Mazowieckiego i spółki, że powództwo nie zasługuje w żadnej mierze na uwzględnienie. Zdaniem sądu działania PPL polegające na zaskarżeniu uchwał zgromadzenia wspólników, dotyczących wsparcia finansowego spółki – do czego zobowiązało się też PPL podpisując umowę wsparcia, naruszają zasady współżycia społecznego, godzą w dobre obyczaje i naruszają zasadę lojalności wobec spółki i wspólników.

– Kuriozalne jest także to, że jeden z udziałowców wytacza sprawę własnej spółce. A jeszcze bardziej zdumiewające, że chodzi o uchwały zgromadzenia wspólników, których celem był rozwój portu w Modlinie. Sąd słusznie uznał taką postawę jako nielojalną wobec spółki – komentuje Marek Miesztalski Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki.

Wyrok jest  potwierdzeniem, że w istocie pozew  PPL pozbawiony jest podstaw prawnych, a działania PPL  są  na szkodę interesu społecznego czyli mieszkańców Mazowsza, którzy chętnie korzystają z lotniska w Modlinie.

W ocenie sądu, zgodnie z umową wsparcia, wszyscy udziałowcy, w tym powód, zobowiązali się współpracować ze spółką, w tym podejmować wszelkie działania, by umowę wsparcia wykonywać.

Sąd zasądził na rzecz Spółki i Województwa Mazowieckiego zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Informacja Prasowa

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *