MODLIN TWIERDZA. Konserwator zalecił wstrzymanie wycinki do jesieni

2022-06-02 10:40:50

Nie milknie temat planowanej budowy osiedla mieszkaniowego w okolicach Reduty Napoleona w Twierdzy Modlin. W ostatnim czasie wokół tematu narosło wiele kontrowersji. Za sprawą pożaru, można stwierdzić, że temat stał się naprawdę gorący


Przypominamy, że uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji budowy osiedla przy ul. Chałubińskiego w Modlinie Twierdzy, którą Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podjęła pod koniec poprzedniego roku, została zaskarżona przez Wojewodę Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa jest w toku, a Wojewoda w uzasadnieniu wykazał liczne naruszenia procedur przy podejmowaniu decyzji.

Wycinka może zagrażać zwierzętom

Na początku maja br. na działce przy ul. Chałubińskiego rozpoczęła się wycinka drzew, na którą dwa pozwolenia w dniu 14 marca br. wydał Miejski Konserwator Zabytków. Z decyzją konserwatora nie chcieli zgodzić się mieszkańcy, którzy podjęli działania i złożyli zawiadomienie na policję. 13 maja br. Zespół ds. Wykroczeń tut. Komendy Powiatowej Policji przekazał Burmistrzowi Miasta prośbę o „przeprowadzenie w ramach własnych kompetencji czynności administracyjnych w zakresie sprawdzenia legalności oraz prawidłowości przeprowadzonej wycinki drzew” na wskazanej działce.
W ramach pozwoleń łącznie miały być wycięte 174 drzewa. Ze złożonego zawiadomienia wynikało, że „istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelnej oceny obecności gatunków ptaków i innych zwierząt objętych ochroną gatunkową co może naruszyć przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz innych przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt” – czytamy w piśmie z Policji.

Podpalenie?

W dniu 17 maja ok. godz. 22.30 dyżurny Powiatowej Komendy PSP otrzymał powiadomienie o widocznym pożarze w okolicach ul. Szpitalnej. – Po udaniu się na miejsce zdarzenia strażacy zastali na miejscu palącą się stertę gałęzi na powierzchni ok. 40 m². Pożar został szybko ugaszony. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał, ani nie stwierdzono żadnych szkód w okolicznych zabytkach. Jako przypuszczalną przyczynę pożaru uznano podpalenie – przekazał nam mł. kpt Paweł Plagowski, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Konserwator zawiesił wycinkę

Jak dowiedziała się nasza redakcja, zgoda na wycinkę wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na podstawie wniosku właściciela terenu – spółki Modlin Lazaret obowiązywała do 31 grudnia 2022 r. Właściciel terenu przed rozpoczęciem prac złożył ekspercką opinię ornitologiczną, w ocenie której nie ma przeciwwskazań do prowadzenia prac związanych z wycinką.
Pomimo złożonej opinii biologów, Miejski Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim zlecił spółce wstrzymanie się z prowadzeniem prac wycinkowych do dnia 16 października br.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…