LEONCIN. Zdążyć przed wyborami… z remontem za 12,5 mln zł

2023-03-10 11:58:47

Równo rok temu powiat nowodworski otrzymał z rządowego dofinansowania Polski Ład kwotę 8,9 miliona zł na przebudowę drogi powiatowej w gminie Leoncin na odcinku Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale. 22 lutego br. ogłoszono przetarg na wykonanie tej inwestycji


Czy mieszkańcy gminy Leoncin po wielu latach doczekają się remontu drogi powiatowej na odcinku Nowe Grochale – Leoncin – Nowiny? Wiele wskazuje na to, że tak. Starostwo powiatowe 22 lutego br. ogłosiło przetarg na „wykonanie robót budowlanych drogowych, w ramach których zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2401W relacji Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale – do drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku o łącznej długości 8 885,00 m. Inwestycja będzie prowadzona przez miejscowości Stanisławów, Wincentówek, Leoncin, Nowy Wilków, Nowe Polesie, Stare Polesie, Krubiczew, Nowiny”. Termin składania ofert mija w 9 marca br. o godz. 12:00. Czas realizacji zamówienia to 25 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Jak czytamy w uzasadnieniu: „Na zdecydowanej większości odcinka brak jest utrzymanych rowów odwadniających oraz poboczy gruntowych. Droga powoduje uciążliwości dla mieszkańców związane ze złym stanem technicznym jezdni. Przebudowa drogi wpłynie na podniesienie jej standardów technicznych oraz użytkowych, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa”.

Naprawią fragmenty drogi
Roboty budowlane nie będą jednak prowadzone na całym odcinku drogi jak może wydawać się z opisu i specyfikacji, a jedynie na jej większych fragmentach, najbardziej zniszczonych i wyeksploatowanych. Na odcinku Stanisławów – Leoncin zakres prac obejmuje m.in. odtworzenie poboczy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni asfaltowej, dostosowanie wysokościowe istniejących utwardzonych zjazdów do nowej nawierzchni jezdni czy wykonanie oznakowania poziomego.
Dalej od miejscowości Leoncin do miejscowości Nowy Wilków przewidziano rozbiórkę istniejącego chodnika o szer. 1,10 m oraz wykonanie w jego miejscu nowego chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (ciąg pieszo-rowerowy) o szer. 2 m. Następnie od miejscowości Nowe Polesie do miejscowości Nowiny prace mają obejmować m.in. karczowanie krzaków, poszerzenie jezdni do 5,5 m, utworzenie zjazdów, rozebranie ścianki betonowej przepustu drogowego oraz wydłużenie przepustu o 1 m oraz oczywiście utworzenie nowej nawierzchni.

Nie ma czasu na komplikacje
Teoretycznie, zakładając że wszystko ułoży się po myśli zarówno starostwa, jak i wykonawcy, to termin zakończenia wszystkich robót powinien nastąpić jesienią br. a więc niedługo przed wyborami samorządowymi, które przypomnimy, mają odbyć się wiosną 2024 r.
Inwestycja jest największą w historii powiatu nowodworskiego na terenie gminy Leoncin i będzie opiewać na kwotę łącznie ok. 12,5 milionów zł. W przypadku niepowodzenia np. podczas wyłonienia wykonawcy czy przekroczenia kwoty przeznaczonej na to przedsięwzięcie, to czarny scenariusz zakłada zwrot przyznanej dotacji i odłożenie remontu na kolejne, długie lata. Jednak w tak gorącym okresie jak rok wyborczy raczej nikt w takich kategoriach nie myśli.

Red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *