Facebook
LEONCIN. Szeroki strumień dotacji

2021-10-07 1:06:38

Po zlikwidowaniu szkoły w Górkach, zagospodarowanie budynków było priorytetowym działaniem wójta gminy Leoncin. Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego to szansa na rozwój tego miejsca. Co ważne, cały projekt został opracowany w taki sposób, aby oddzielić Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne od Warsztatów Terapii Zajęciowych


COM i WTZ stanowić będą dwie odrębne jednostki, nie wpływające na siebie pod względem funkcjonowania uczestników czy też zarządzania ośrodkami.
Przypominamy, że Warsztat Terapii Zajęciowej „W sercu Kampinosu” działa w Górkach od 2020 roku i jest prowadzony przez Fundację „A kuku”. Placówka funkcjonuje dzięki środkom z PFRON-u, budżetowi ze starostwa powiatu nowodworskiego oraz darczyńcom.
W dniu 17 września 2021 r. została opublikowana na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w maju 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Gmina Leoncin jest na tej liście wśród 29 gmin z całej Polski.

Godne funkcjonowanie i samodzielne życie

W założeniach programu czytamy: – Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Projekt to ratunek dla szkolnych zabudowań

Budynek i teren wokół zostanie podzielony na dwie odrębne części, nie oddziaływujące na siebie, posiadające odrębne podjazdy, parkingi, wejścia do budynku, bez żadnych pomieszczeń wspólnych. Obiekt nie powstanie w wyniku przekształcenia innego ośrodka wsparcia. Plany są imponujące: powstanie 13 pokoi z łazienkami, część wspólna dla uczestników, z kuchnią cateringową i aneksem kuchennym oraz stołówką. Sala dziennego pobytu z pokojem rehabilitacyjnym i gabinetem medycznym dopełni całości. Ośrodek zajmie część parteru i piętro, a komunikację zapewni winda.
Teren wokół budynku będzie wykorzystywany przez uczestników do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych. Możliwe będzie wykorzystanie już istniejącej siłowni zewnętrznej, w trakcie odwiedzin krewnych mieszkańców również placu zabaw. Dodatkowo dotychczasowy teren boiska zostanie zagospodarowany – powstanie teren zieleni z trawnikami, klombami, krzewami oraz drzewami, alejkami, ławkami.

Prace remontowe ruszą niebawem

Pozyskaną dotację w kwocie 2 mln zł uzupełnią środki własne gminy. Niedługo zostanie rozpisany przetarg, a koniec prac przewidziany jest na sierpień 2022 roku. Wtedy to w COM-ie zamieszkają osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Na podstawie podpisanych porozumień o współpracy, mieszkańcami COM będą osoby z terenu Gminy Leoncin oraz sąsiadujących z nią Gminą Czosnów (powiat nowodworski) i Gminą Kampinos (powiat warszawski-zachodni), na terenie których nie funkcjonuje ośrodek wsparcia jakim będzie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Gminy w ramach podjętego porozumienia zobowiązały się do realizacji wypracowanych założeń i współpracy w atmosferze wzajemnego szacunku kierując się kompleksowym i horyzontalnym podejściem polityki publicznej do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego.

To nie koniec dobrych wiadomości

W styczniu 2021 r. pisaliśmy o staraniach gminy Leoncin o środki na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Głusku. Dziś już wiadomo, że inwestycja zostanie dofinansowana.
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło wyniki głównego naboru do programu „Sportowa Polska”. W województwie mazowieckim dofinansowanych zostanie 36 zadań inwestycyjnych w trzech kategoriach.
– Dofinansowanie obejmuje zakres od 30 do 80 proc. wartości inwestycji. Jego skala zależy m.in. od zamożności danej gminy. Inwestycje realizujemy razem z samorządami, klubami i innymi podmiotami. Motywujemy innych do tego, by znajdowali dodatkowe środki inwestycyjne. Wspólnie możemy zrobić więcej – zaznaczył Wicepremier Piotr Gliński.

Wielka praca małego zespołu

Dwie duże inwestycje w tym samym czasie, wielkie brawa należą się działowi projektów w Urzędzie Gminy Leoncin oraz wójtowi gminy Adamowi Mirosławowi Krawczakowi, który w rozmowie z nami nie ukrywa zadowolenia. Potwierdza, że w ramach programu „Sportowa Polska” Gmina Leoncin otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 298 336 zł na realizację pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem jako samodzielnej części techniczno-użytkowej. Planowana do wybudowania sala gimnastyczna połączona będzie z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego łącznikiem, którego konstrukcja nie będzie miała wpływu na konstrukcję budynku szkoły. Budynek sali gimnastycznej będzie obiektem jednokondygnacyjnym – parterowym. Na realizację inwestycji zostaną również przeznaczone środki w wysokości 500 000 zł, które Gmina Leoncin otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2022 r.

Marzena Dobraczyńska

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *