Facebook
LEONCIN. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne – niebawem rusza miejsce dla potrzebujących

2022-07-29 9:33:18

Zbliża się do końca adaptacja pomieszczeń w byłej szkole w Górkach, gmina Leoncin, do celów Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Mimo opóźnienia spowodowanego obecną sytuacją na rynku usług budowlanych, wójt gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak zapowiada oddanie inwestycji we wrześniu


W dniu 19 lipca na miejscu w Górkach były: Pani Marzena Tazbir-Kowalczyk – Dyrektor Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz pani Dominika Stodolak – Kierownik Oddziału do Spraw Funduszu Solidarnościowego w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Panie oglądały postępy prac oraz oceniły ich przeprowadzenie zgodnie z planami inwestycji.

Pobyt całodobowy dla osób z niepełnosprawnością

Gmina Leoncin jest jedną z 29 gmin z terenu kraju, która otrzymała dofinansowanie na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Inwestycja polega na przebudowie dawnej szkoły podstawowej w Górkach na potrzeby Centrum, a następnie jego wyposażeniu, celem stworzenia szczególnych warunków do samodzielnego i niezależnego zamieszkiwania. Powstało 13 pokoi z łazienkami, część wspólna dla uczestników z kuchnią kateringową i aneksem kuchennym oraz stołówką. Sala dziennego pobytu z pokojem rehabilitacyjnym i gabinetem medycznym dopełnia całości. Ośrodek zajmie część parteru i piętro, a komunikację zapewni winda. Teren wokół budynku będzie wykorzystywany przez uczestników do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych.

Dotację uzupełniły środki z budżetu gminy

Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia
(w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne.
Pozyskaną dotację w kwocie 2 mln zł uzupełniły środki własne gminy. Na LVIII – zwyczajnej sesji z dnia 27 lipca, Rada Gminy Leoncin podjęła uchwałę o utworzeniu Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Górkach oraz Statut placówki.

Rehabilitacja dla mieszkańców gminy

We wrześniu ruszy również Centrum Rehabilitacji. To inwestycja sfinansowana ze środków, które Gmina Leoncin otrzymała za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”.
Prace adaptacyjne już się skończyły, niebawem będzie montowany niezbędny sprzęt do rehabilitacji. Nad zabiegami pieczę przejmie Nowodworskie Centrum Medyczne. Mieszkańcy Leoncina będą korzystali z tego miejsca na preferencyjnych warunkach.
Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców gminy, którzy wielokrotnie zgłaszali problem z terminami zabiegów i problem z dojechaniem do miasta powiatowego na rehabilitację.

Marzena Dobraczyńska

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *