NASZE SPRAWY. Tłumy pod PGE – co się stało?

2019-07-26 3:10:22

W piątek, 26 lipca w legionowskim punkcie PGE zebrał się tłum ludzi. Powodem są ostatnie dni, w które przedsiębiorcy mogą złożyć oświadczenie o chęci korzystania z niższych stawek za energię elektryczną. Jeśli tego nie uczynią, będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni. Sprawdź, co zrobić, by cena prądu nie wzrosła w firmie

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 50 pracowników, a ich przychody nie przekraczają 10 mln euro i chcą płacić mniej za energię elektryczną mogą uzyskać uprawnienia do ceny energii elektrycznej na poziomie 30 czerwca 2018 roku w drugim półroczu 2019 r., jednak pod warunkiem złożenia „Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej”. Wynika to z wprowadzanych 1 lipca br. nowych regulacji. Największym problem może okazać się czas, bo ostateczny termin, na który wskazuje znowelizowana ustawa przypada na sobotę 27 lipca 2019 roku. Jednak zgodnie z Kodeksem Cywilnym „jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.

 

Oznacza to, że tak naprawdę przedsiębiorcy mają czas do poniedziałku (29.07.2019), aby złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Pismo należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego, od którego firma kupuje prąd. Może to być np. Tauron, PGE, Enea czy Energa. Wzór oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej można z reguły znaleźć na ich stronach internetowych, na stronie Ministerstwa Energii lub w załącznikach do znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) na stronie Kancelarii Sejmu. Instrukcja jak wypełnić wniosek dostępna jest na stronie Ministerstwa Energii. Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie drogą listowną bądź osobiście. W przypadku drogi listownej, jak wskazują dystrybutorzy, istotna będzie data złożenia dokumentu do sprzedawcy, a nie jego nadania.

– To jest chore, żeby przedsiębiorca musiał udowadniać elektrowni, że jest małym przedsiębiorcą – mówi nam jedna z czekających w kolejce kobiet. Po czym dodaje – to nie jest problem z elektrownią, tylko z ustawą.

Jak informuje Ministerstwo Energii punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracować w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *