“Lans” podczas sesji?

2015-11-25 1:14:33

Podczas sesji Rady Gminy Leoncin było gorąco na linii Adam Krawczak-Krystian Buszta. Padły zarzuty o skandaliczne decyzje rady i korupcję radnego powiatu. Kto miał rację?

Zwyczajowo na sesję zapraszany jest radny powiatu reprezentujący gminę w starostwie, by udzielić radnym, sołtysom i mieszkańcom informację o działaniach powiatu. Obecnie radnym jest Krystian Buszta.

Ostatnio jednak zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy – zamiast dowiedzieć się o działaniach powiatu – są świadkami potyczek słownych i dyskusji pomiędzy Busztą a wójtem Adamem Krawczakiem. Ten pierwszy krytykuje działania rady i wójta oraz brak współpracy z władzami, zaś drugi zarzuca radnemu brak działań, prowadzących do realnych inwestycji na poziomie powiatu i brak jakichkolwiek wpływów na działania zarządu powiatu.

O co tym razem toczył się spór na sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 listopada? Radny Buszta na początku przedstawił, jakie założenia udało mu się zrealizować w okresie jesiennym. Mowa przede wszystkim o wyremontowaniu ponad 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 575 pomiędzy miejscowościami Stare Grochale – Głusk wraz z przepustami, remoncie drogi wojewódzkiej nr 899 przez Cybulice Las i wycince drzew.

– Za remont 7 km drogi wojewódzkiej 575 firma Kaczmarczyk otrzymała kwotę 2,3 mln zł. Na terenie naszej gminy doprowadziłem do remontu drogi na odcinku 4600 m bez waszego wsparcia. Chyba łatwo przeliczyć, o jakich kwotach mówimy – zaznaczał Buszta.

Wyraził także swoją dezaprobatę pomysłu podwyżki pensji dla wójta oraz mocno zasugerował, że władze gminy przypisują sobie jego sukcesy.

– Dziwi mnie punkt 11. porządku obrad w dniu dzisiejszym, że godzicie się, szanowni radni, na głosowanie w sprawie podwyżki dla wójta gminy Leoncin za brak aktywności w wyżej wymienionych sprawach. Dla mnie ten projekt uchwały to skandal – skomentował radny.

Sekretarz gminy poddał działania radnego powiatowego w wątpliwość, czy są zgodne z prawem, sugerując działania korupcyjne, ponieważ radny powiatu ma wpływy na decyzje sejmiku województwa, natomiast na swoim polu działa – w powiecie, takich sukcesów posiada niewiele.

– To jest skandal, co robi ten radny powiatowy. Jeżeli byśmy tak żyli, jak pan mówi, to byśmy żyli w kraju korupcji! Są procedury, jak tworzy się budżet. Pan załatwił 2 mln 300 tys. zł? Po te pieniądze nieraz występowali i wójt, i poseł z tego terenu. Jeżeli pan ma trochę rozumu w głowie, to pan zobaczy, z jakich pieniędzy to poszło – z remontów, a nie z inwestycji. Remonty robi się wtedy, kiedy zostają pieniądze na koniec roku. Nigdy pan się nie odezwał w powiecie, żeby coś załatwić dla Leoncina, ja mówiłem, a pan nie – grzmiał sekretarz gminy, Henryk Mędrecki.

Dyskusję zakończył wójt Krawczak, który miał pretensje do zarządu powiatu o zrezygnowanie z potężnych środków na remont drogi powiatowej na odcinku od Nowych Grochal, przez Polesie do Nowin.

– Panie radny, chcę pana poinformować, że w tym roku zarząd powiatu zrezygnował z dotacji ponad 18 milionów zł na remont drogi powiatowej projektu złożonego w 2009 r., nie powiadamiając nikogo. To jest kwota na całą drogę powiatową. W tym roku z tego zrezygnowano nie rozmawiając z nikim. Poza tym, brak jakichkolwiek inwestycji w budżecie powiatu na gminę Leoncin na 2016 r. to są pańskie sukcesy? – dopytywał wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Kiełbasiński poinformował na koniec, że aby zachować porządek na sesji i by nie dochodziło do dyskusji, prób lansowania się i prowadzenia kampanii, punkt z działalności radnego powiatu zostanie przeniesiony z początku obrad na koniec, do punktu wolne wnioski i zapytania. Czy to rozwiąże konflikt na linii wójt-radny powiatu?

Radnym gminy z kolei nie podoba się próba mieszania radnego powiatu w sprawy gminne. Rada powinna przede wszystkim zająć się zadaniami gminnymi, wynikającymi z ustawy o samorządzie, natomiast radny powiatu powinien realizować kwestie z poziomu powiatu, w których jest kompetentny, a których za bardzo nie widać.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *