Honorowe obywatelstwo dla marszałka

2017-09-12 9:17:29

10 września, podczas XLII Sesji Rady Gminy Czosnów, radni podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Czosnów dwóm osobom: marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi i Angelo Giuseppe Di Marzio.

– Pan Adam Struzik (..), zarządzając przez 16 lat województwem mazowieckim, uczynił bardzo wiele dla rozwoju i utrwalenia idei samorządności. Kierując samorządem wojewódzkim skutecznie zabiegał o rozwój samorządów powiatowych i gminnych naszego województwa. Działania Pana Marszałka przełożyły się wprost na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy. Gmina Czosnów otrzymała pomoc finansową w ramach instrumentów wsparcia uruchomionych przez samorząd województwa, co umożliwiło realizację takich inwestycji jak: zakup trzech samochodów dla OSP, wybudowanie sal sportowych w Kaliszkach i Kazuniu Polskim oraz boiska z trybunami w Czosnowie, a także modernizację wielu dróg, budowę dziesiątek kilometrów wodociągów i kanalizacji – czytamy w uzasadnieniu decyzji o przynaniu marszałkowi honorowego obywatelstwa.

– Pan Adam Struzik osobiście interesował się i pomagał władzom gminy Czosnów w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, jak na przykład umocnienie wałów przeciw powodziowych na terenie gminy Czosnów, na które samorząd wojewódzki przeznaczył około 20 mln zł. Pan Marszałek wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach patriotycznych i religijnych w Wierszach, Palmirach oraz brał udział w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez naszą gminę we współpracy z bliźniaczą gminą Fiamignano – dodano w uzasadnieniu.

Honorowym Obywatelem Czosnowa został również Włoch – Angelo Giuseppe Di Marzio. To właśnie z jego inicjatywy, wtedy jeszcze jako burmistrza Gminy Fiamignano, w październiku 2003 r. nastąpiło podpisanie umowy o współpracy Gminy Czosnów z Gminą Fiamignano. Umowa przewidywała podjęcie wspólnych działań w celu wymiany doświadczeń z zakresu działalności samorządowej, edukacyjnej, gospodarczej i promocyjnej.

W wyniku osobistego zaangażowania burmistrza zrealizowanych zostało wiele przedsięwzięć, wśród których warto wskazać na wymiany młodzieży, konferencje międzynarodowe. Realizowane przedsięwzięcia pozwoliły na wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami oraz przedsiębiorcami.

Szczególne istotne dla Angelo Giuseppe Di Marzio były projekty kulturalne, które pozwoliły m.in. na zaprezentowanie we Włoszech polskich piosenek regionalnych przez młodzież oraz seniorów z gmin Czosnów i Leoncin. Pan Angelo Giuseppe Di Marzio uczestniczył w sesji rady gminy Czosnów we wrześniu 2013 r., kiedy to nastąpiło podjęcie uchwały przez Radę Gminy o kontynuacji współpracy gmin Czosnów oraz Fiamingnano przez kolejne 10 lat. Obecnie jako Przewodniczący większości w Radzie Gminy Fiamignano podjął działania, aby zaktywizować współpracę między gminami. Pierwszym z tych działań był zorganizowany w sierpniu br. konwent gmin włoskich pt. “Ścieżki wiary, historia i natura”, w którym uczestniczyli także przedstawiciele gminy Czosnów. Inicjatorem oraz organizatorem tego przedsięwzięcia był właśnie Angelo Giuseppe Di Marzio. Zasługi Pana Angelo Giuseppe Di Marzio dla społeczności gminy Czosnów w pełni uzasadniają nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czosnów.

Uroczyste wręczenie aktów nadania miało miejsce tuż przed godziną 20:00, podczas obchodów Dni Czosnowa. Akty nadania Honorowego Obywatelstwa wręczyli: wójt gminy Czosnów – Antonii Kręźlewicz, starosta nowodworski – Magdalena Biernacka, przewodnicząca rady powiatu nowodworskiego – Katarzyna Kręźlewicz i przewodniczący Rady Gminy Czosnów – Mirosław Bielecki.

AB

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *