Gmina ma poważny problem… ze śmieciami

2017-07-30 11:02:39

Najpierw był fetor wydobywający się ze składowiska odpadów, a teraz – sterty śmieci przy każdej posesji. Czy Zakroczym będzie słynął ze śmieciowych i śmierdzących problemów?

 

Na początku tego roku władze podpisały umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położnych na terenie gminy Zakroczym. Wykonawcą jest konsorcjum RDF Sp. Z.o.o. i MPK PURE HOME Sp. Z.o.o. z Ostrołęki.

Jednak usługa świadczona przez te firmy w gminie Zakroczym pozostawia w ostatnim czasie wiele do życzenia. Mieszkańcy skarżą się, że odpady komunalne nie są zabierane spod ich posesji, a sprawa została zgłoszona władzom gminy, które niemal natychmiast przystąpiły do wyjaśniania problemu. 18 lipca burmistrz wystosował do wykonawcy pismo, w którym szczegółowo opisał problem.

– W ostatnim czasie ilość zgłoszeń nieterminowego odbioru odpadów oraz zastrzeżeń do jakości świadczonych usług, jak również braku reakcji na zgłoszone reklamacje skłonił mnie do wezwania konsorcjum firm do przestrzegania i realizacji zapisów wynikających z wiążącej strony umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pisze Ciecierski. – W związku z powyższym wzywam konsorcjum do świadczenia usługi zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy. W przeciwnym razie będę zmuszony do naliczenia kar umownych, a w ostateczności do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – dodaje Ciecierski.

18 lipca miało miejsce spotkanie burmistrza z firmą odbierającą odpady. Ciecierski wyraził w sposób stanowczy swoje niezadowolenie z jakości świadczonych przez nią usług.

Dzień później – 19 lipca – odbyła się kontrola w terenie w sprawie jakości świadczonych usług przez firmę odbierającą odpady. Po gruntownej analizie, gmina zdecydowała się naliczyć firmie kary umowne. Z protokołu kontrolnego wynika, że nie odebrano odpadów z aż 24 posesji. Dopiero podczas obecności komisji wykonawca przystąpił do odbioru odpadów. Ponadto ustalono, że z 10 posesji i dwóch ulic odpady odebrane zostały 18 lipca, a nie – jak wynika z harmonogramu – 13 lipca. Taka sytuacja miała miejsce również na Przechodniej. Tam odpady miały być odbierane 14 lipca, a zabrane zostały dopiero 19 lipca. Tego samego dnia odebrano też odpady z Wojszczyc i Janowa, a nie tak jak przewiduje harmonogram 18 lipca.

Kontrola wykazała również, że mieszkańcy otrzymują niewystarczającą ilość worków na śmieci. Dostarczany jest tylko 1 kolor. W skład komisji kontrolnej weszli przedstawiciele Urzędu Gminy, a także przedstawiciel konsorcjum.

Burmistrz zapowiada, że jeśli jakość świadczonych usług nie ulegnie poprawie, gmina rozwiąże umowę z winy Wykonawcy.

Jednocześnie władze proszą mieszkańców o przekazywanie im drogą mailową, telefoniczną lub przez profil na Facebooku informacji wraz ze zdjęciami (o ile to możliwe) informacji o nie odbieraniu odpadów w terminie podanym w harmonogramie lub gdy firma nie zostawi worków.

Mieszkańcy piszą na gminnym facebooku:

– Dziś z Parowy Warszawskiej miały być zabrane odpady segregowane. Niestety znowu sobie nas olano. Śmieci jak stały,tak stoją przed posesjami – Izabela (20.07).

– A ul. Gdańska nadal czeka aż Ci mili panowie zabiorą śmieci segregowane – Tomasz (20.07).

– Całe miasto zawalone workami, pod każdą posesją po kilka. Właśnie wróciłam ze spaceru z Luckym i w niektórych miejscach (Gałachy) od rana dzikie/bezpańskie psy zdążyły rozerwać worki… Mam nadzieję, że ekipa sprzątająca została ta sama i pyskujący i wszystkowiedzący Panowie będą się bawić w zbieranie rozerwanych pieluch. Jeśli ekipa jest inna to szczerze współczuję, bo gdzieniegdzie syf jest konkretny – Klaudia (20.07).

– W piątek miały być zabrane śmieci z ul. Parowa Warszawska,oczywiście nie zabrano ich. Dzwoniłam w poniedziałek do kierownika, który mi powiedział, że tego dnia śmieci zostaną zabrane, słowa nie dotrzymał. Są to odpady zmieszane, więc nie muszę mówić, co z nimi się dzieje przy takiej pogodzie. Ja już nie mam siły dzwonić i wykłócać się,bo robię to za każdym razem, kiedy śmieci mają być wywiezione – Izabela (19.07)

– Właśnie odebrali śmieci. I co z tego, skoro znowu, mimo wielokrotnego zgłaszania tego w Urzędzie Miasta i samym pracownikom podczas odbierania odpadów, panowie zostawili nam 2 (SŁOWNIE: DWA) worki na odpady plastikowe, mimo że zabierali pewnie 9-10 leżących przy ogrodzeniu posesji. Kolejny raz ktoś z rodziny musi się zgłaszać osobiście do Urzędu Miasta, żeby wziąć brakujące worki, co jest już po prostu żenujące. Mam szczerą nadzieję, że problem zostanie rozwiązany raz i dobrze, bo dotyczy, jak widzę w komentarzach, terenu całej gminy – Mateusz (21.07).

– Firma pracuje skandalicznie. A na reklamacje pani z firmy odpowiada , że nic nie zrobi bo pracownicy się pozwalniali. Poprzednia firma pracowała bez zarzutów – Jadwiga (20.07).

Teraz pozostaje czekać na pozytywne rozwiązanie tej sprawy, bo inaczej Zakroczym będzie słynął z ogromnego fetoru ze składowiska odpadów i gór śmieci przy każdej posesji.

AB

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *