Facebook
FORT III POMIECHÓWEK. Znaleziska na Forcie

2022-06-04 1:36:49

Ten sam Członek Rady Fundacji – Pan Piotr Skonieczny ma niezwykły dar i umiejętność odnajdowania cennych artefaktów na Forcie


Ostatnio znowu znalazł coś bardzo interesującego – najprawdopodobniej najstarsze znalezisko na Forcie. Do opisu znaleziska niezbędne było poszukanie wiedzy fachowej specjalistów. Po jej zasięgnięciu można powiedzieć, że artefakt to pocisk systemu „Minie” do rosyjskiego 6-liniowego karabinu piechoty wzór 1856, 1857, 1858, 1859, po konwersji tych karabinów w 1867 z ładowanych odprzodowo na odtylcowe. Nazwa pochodzi od nazwiska czeskiego rusznikarza nazwano je karabinem Krnka”. Pocisk ukrył się w posadzce, w głębi korytarza w budynku koszarowym Fortu.

Innego razu przy pracach porządkowych pokazał się fragment teownika i drutu kolczastego, który rozciągnięty był na murze Carnota w czasie, gdy na Forcie było więzienie śledcze gestapo (1943-45). [zdjęcie poniżej]
Tylko w tym roku Piotr Skonieczny znalazł na Forcie: fragment gazety w jidysz i kopiejki carskie, plomby, nowe napisy rosyjskie. Z jednej strony to na pewno dar i przysłowiowy fart, ale z drugiej pojawia się pytanie ile jeszcze tajemnic kryje Fort III.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *