Emerytura dla mam i ojców

2019-02-07 8:56:37

Rząd przyjął Program Mama 4 Plus, czyli tzw. “emeryturę matczyną”. Jest to program dla matek, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i wychowywały je, zamiast pracować oraz skończyły 60 lat.

Z programu będą mogli skorzystać również ojcowie, który wychowywali co najmniej 4 dzieci oraz osiągnęli wiek emerytalny, czyli 65 lat. Przewiduje się, że programem zostanie objętych ponad 80 tys. osób w całej Polsce.

Komu będzie przysługiwała emerytura dla matek? Będzie przysługiwała: osobie, która nie posiada dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania bądź ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.

Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej, spełniającej kryterium urodzenia i wychowania albo wychowania co najmniej czwórki dzieci. Przez dziecko projektodawca rozumie dziecko własne lub swojego współmałżonka lub dziecko przysposobione.

Emerytura dla matek nie będzie z kolei przysługiwała osobom, które sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, bądź ją ograniczył, a także tym, którzy długotrwale nie wychowywali dzieci ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności. Świadczenie wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jego wysokość nie będzie mogła być wyższa od najniższej emerytury.

Projekt ma wejść w życie 1 marca 2019 r. a więcej informacji można uzyskać w ZUS-ie przy ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Maz.

EG

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *