Facebook
EDUKACJA. Nie dla wszystkich miejsce w wymarzonej szkole

2019-08-05 9:34:20

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich przebiegała w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Do szkół kandydowali uczniowie podwójnego rocznika, czyli absolwenci wygaszonych gimnazjów oraz uczniowie kończący ósmą klasę podstawówki

Zarówno jedni jak i drudzy mieli możliwość zarejestrowania się w systemie rekrutacji do dowolnej ilości szkół, z tym że każdy uczeń miał obowiązek dokonać stopniowania wyboru. Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, jak rozłożyły się preferencje absolwentów z naszego powiatu. Ile osób zgłosiło chęć nauki w liceach, ilu w technikach i szkołach branżowych. Czy wszyscy trafili do wybranych przez siebie placówek? Jakie problemy po drodze spotkali dyrektorzy poszczególnych szkół średnich i jaki sposób postanowili je rozwiązać? Gdzie są jeszcze wolne miejsca dla tych, którzy zderzyli się z brutalnymi skutkami reformy edukacji i nie dostali się do żadnej z wybranej przez siebie szkoły? Temat w ostatnim czasie spotkał się z ogromną ilością komentarzy w mediach. My również postanowiliśmy prześledzić sytuację w naszym powiecie i podzielić się faktami.

Uczniowie z Nowego Dworu będą “emigrować”

Najbardziej “oblegane” jest Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Już na etapie rekrutacji elektronicznej okazało się, że zabraknie miejsc dla chętnych, który zaznaczyli placówkę, jako szkołę pierwszego wyboru. Dlatego dyrekcja podjęła decyzję o zwiększeniu miejsc w oddziałach z 25 do 30. Pomimo tego, ponad 70 osób nie zostało zakwalifikowanych z uwagi na gorsze wyniki osiągnięte na egzaminach końcowych. By pobierać naukę w tej szkole absolwenci klas ósmych musieli osiągnąć co najmniej: do klasy humanistycznej – 120 punktów, biologicznej – 141, matematyczno-fizycznej – 127, a matematyczno-geograficznej – 130. Natomiast absolwenci gimnazjów odpowiednio: 107, 105, 118 i 101. Skąd taka różnica w punktacji?

– Uczniowie gimnazjów na zakończenie nauki musieli przystąpić do pięciu egzaminów. Natomiast absolwenci podstawówek do trzech. Poziom tych sprawdzianów był zróżnicowany, zdecydowanie trudniejszy dla byłych gimnazjalistów. Dlatego punktacja, która kwalifikowała kandydata z gimnazjum do naszej placówki jest niższa niż dla ośmioklasistów, którzy ogólnie w skali kraju osiągnęli wyższe wyniki egzaminów końcowych. W naszej szkole jest również utworzona jedna klasa mistrzostwa sportowego. Przyjęliśmy do niej 15 chętnych dziewczyn. Tutaj priorytetem był sprawdzian sprawności fizycznej, a na drugim miejscu wyniki z egzaminów. Niestety, z uwagi na brak większej ilości miejsc, ponad 70 osób będzie musiało przenieść się do szkół, które zaznaczyli, jako kolejne na swojej liście preferencji. Piętnaścioro z nich, niestety na dzień dzisiejszy pozostaje bez szkoły. Przyczyną tego jest zapewne niezrozumienie zasad rekrutacji elektronicznej, która mogła wydawać się niejasna i skomplikowana. Uczniowie ci, nie wybrali żadnej innej placówki poza naszą  – tłumaczy nam Pani wicedyrektor, Marzena Kisiel.

W poprzednim roku szkolnym Liceum na ul. Chemików opuściło 115 absolwentów. Od września naukę podejmie 255 osób. Jak szkoła poradzi sobie z ponad setką dodatkowych uczniów? Będziemy dowiadywać się na jesieni.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Maz., który może przyjąć 120 uczniów, brak jest już wolnych miejsc. Aby zostać uczniem tej szkoły kandydaci musieli pochwalić się następującą punktacją: technik ekonomista: 94,75 punktów, technik organizacji turystyki 102,15 pkt., technik informatyk 103,50 pkt., a technik mechatronik 79,70 pkt. Sytuacja może się jeszcze zmienić, ale nieznacznie. Nastąpi to, jeśli ktoś postanowi wycofać swoją dokumentację i przenieść się do innej placówki. Ma na to czas do 27 sierpnia.

Zespół Szkół Zawodowych przy ulicy Górskiej obecnie może przyjąć tylko kilku kandydatów w szeregi swoich uczniów. W szkole branżowej I stopnia, która kształci w zawodach: mechanika samochodowego, kierowcy mechanika, montera stolarki budowlanej oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są jeszcze ostatnie wolne miejsca. 6 dla byłych gimnazjalistów i 10 dla ośmioklasistów.

W Technikum przy ul. Górskiej będzie kształcić się ponad 200 osób, w jedenastu oddziałach klasowych. Od samego początku elektronicznej rekrutacji zgłosiło się zdecydowanie więcej kandydatów niż szkoła może przyjąć. Na chwilę obecną brak jest wolnych miejsc w tym Technikum.

…to może do Nasielska?

Nieco inaczej kształtuję się sytuacja w nasielskich szkołach. W Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza ogółem przygotowano 90 miejsc dla uczniów podwójnego rocznika.

– Na chwilę obecną posiadamy jeszcze wolne miejsca. W trzech oddziałach, gdzie przygotowaliśmy 90 miejsc, możemy  przyjąć 39 uczniów po gimnazjum i 18 po podstawówce. Tegoroczny nabór jest skomplikowany, ale szkoła jest przygotowana by przyjąć te 90 osób do klas pierwszych – powiedziała Pani Katarzyna Jeziorska, pracownik sekretariatu w nasielskim liceum.

Przypominamy, że w roku ubiegły w klasie pierwszej pobierało naukę tylko 16 uczniów.

Również  w Liceum im. M. Kopernika przy Zespole Szkół Zawodowych na ul. Lipowej są wolne miejsca dla przyszłych uczniów. Dla absolwentów gimnazjów jest jeszcze 18 miejsc, a dla ośmioklasistów 15.

Technikum przy ul. Lipowej również w swojej ofercie posiada jeszcze wolne miejsca. Dla absolwentów gimnazjów chcących kształcić się w zawodzie technik logistyk czeka 14 miejsc, w zawodzie technik informatyk 11. Natomiast dla byłych ośmioklasistów są jeszcze 2 wolne miejsca w klasie ekonomicznej, 5 w logistycznej i 2 w informatycznej. Niewiele, bo tylko 4 wolne miejsca pozostały dla uczniów chcących pobierać naukę w szkole branżowej, która dysponuję klasą wielozawodową.

Do momentu zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy informacji, jaka sytuacja jest w Pomiechówku i czy chętni mogą starać się o przyjęcie do pomiechowskiej szkoły.

Prawie do końca sierpnia trwał będzie jeszcze cały proces związany z potwierdzeniami woli dostarczaniem i weryfikacją oryginałów dokumentów i badań lekarskich, testami sprawności czy dodatkowymi egzaminami z języków w klasach specjalistycznych. Ostatecznie dopiero 28 sierpnia od godz. 10:00 zostaną podane do wiadomości listy osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej. Mamy nadzieje, że każdy kto chce się kształcić i rozwijać swoje umiejętności odnajdzie swoje nazwisko na jednej z takich list.

Szkoły na czas wakacji świecą pustkami, ale już we wrześniu na korytarzach zrobi się tłoczno

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *