CZOSNÓW. Działania OSP podsumowane

2017-05-13 6:00:37

24 kwietnia 2017 roku odbyło się zebranie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Czosnowie, na którym druhowie podsumowali działalność poszczególnych jednostek za rok 2016. Związane to jest z odbytymi w marcu i kwietniu 2017 roku zebraniami sprawozdawczymi.
Posiedzenie prowadził Pan Jacek Tuka – Prezes Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Czosnowie.
W posiedzeniu, a wcześniej w zebraniach jednostek OSP, wzięli udział:
– Pan Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy Czosnów
– Pan Mirosław Bielecki – Przewodniczący Rady Gminy Czosnów
Na terenie Gminy Czosnów funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych położonych w miejscowościach Czosnów, Łomna, Kazuń Polski, Krogulec i Sowia Wola Folwarczna. Trzy jednostki tj. Czosnów, Łomna i Kazuń Polski przynależą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Na posiedzeniu Zarządu przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych oraz dane finansowe. Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. (patrz tabela poniżej)
Strażacy uczestniczyli 16 razy w działaniach ratowniczo – gaśniczych poza terenem Gminy Czosnów w rejonie Gminy Leoncin, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Zakroczym.

Wydatki na zabezpieczenie działalności ratowniczej Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2016 wyniosły łącznie 978 248 złotych, z czego udział Gminy Czosnów to kwota 509 843 zł. oraz środki własne OSP 294 zł. Pozyskane zostały również środki zewnętrzne w wysokości 468 111 zł z czego: 100 000 zł – Województwo Mazowieckie, 190 000 zł. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 21 291 zł. – Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy, inne podmioty – 155 800 zł, 1020 – Związek OSP RP. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazuniu Polskim oraz sprzętu dla innych jednostek. Stan środków własnych na koniec 2016 roku wynosił 47 712 zł.
Stan osobowy członków OSP na koniec 2016 roku to 157 osób w tym 15 kobiet. Przy poszczególnych jednostkach funkcjonują też 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiające 14 członów.
Na koniec 2016 roku wszystkie jednostki dysponowały 6 samochodami ratowniczo – gaśniczymi.

czosnow.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *