CZOSNÓW. Dumni z patrona i sztandaru

2023-05-21 3:56:45

W dniu 9 maja 2023 r. uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Łomnie, przeżyli piękną, historyczną i niezwykle doniosłą chwilę – oficjalne nadanie naszej szkole imienia Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK „Jerzyki„


Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą podczas, której ks. Prałat Tadeusz Bazylewicz z parafii Łomna, dokonał poświęcenia sztandaru.
Nastepnię wszyscy uroczystym przemarszem udali się w kierunku szkoły. Tam odbyła się dalsza cześć ceremoniału. Po przywitaniu zaszczytnych gości, przedstawiciele grupy sponsorów dokonali symbolicznego wbicia gwoździ umieszczonych na drzewcu.
Sztandar został przekazany na ręce Dyrektora szkoły – pana Edwarda Irka.
Kolejnym etapem było przekazanie sztandaru przez dyrektora, Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu oraz złożenie ślubowania przez przedstawicieli klas.
Po tych wzniosłych chwilach, głos zabrali: Wójt Gminy Czosnów- Antoni Kręźlewcz, p. Zdzisław Izydorczak (syn Jerzyka), p. Magdalena Biernacka z Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, która odczytała list marszałka woj. mazowieckiego – Adama Struzika, p. Marcin Biegas – Prezes Zarządu Środowiska Grupy Kampinos AK oraz p. Anna Maliszewska- radna powiatu nowodworskiego.
W uroczystości gościliśmy również: Sztandar Bojowy Stowarzyszenia Żołnierzy POS „Jerzyki” Armii Krajowej, Sztandar Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Pułkownika Jerzego Strzalkowskiego w Lesznie, Sztanadr 2. Szczepu POS „Jerzyki”, Sztandar OSP w Łomnie oraz sztandary wszystkich szkół gminy Czosnów na czele z dyrektorami tych placówek.
Świętowanie zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły oraz grupy wokalnej „Wokaliza” z Izabelina.
Miłym, uwieńczającym akcentem było zaproszenie wszystkich gości i uczniów na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.
Dziękujemy wszystkim Honorowym Gościom za przybycie, godne reprezentowanie i wspólne przeżywanie tego wspaniałego i historycznego wydarzenia.
Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości.
Od tej pory będziemy dumnie kroczyć w przyszłość razem z naszym patronem Powstańczymi Oddziałami Specjalnymi AK „Jerzyki”.

Szkoła Podstawowa w Łomnie

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *