Co słychać na sesji?

2016-10-01 12:00:50

W czwartek 22 września miała miejsce XXVI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. I chociaż zazwyczaj największą uwagę na Jej obradach skupia na sobie podejmowanie nowych uchwał, to na tej sesji ważnym punktem było zapoznanie się radnych z szeregiem informacji dotyczących przebiegu realizacji planów finansowych gminy w pierwszym półroczu 2016r., w różnych dziedzinach jej życia.

I tak na tej sesji przyjęto do wiadomości rozpatrzone wcześniej przez merytoryczne Komisje Rady informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2016r. Były to informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacje o przebiegu planów finansowych w omawianym okresie w zakresie działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz SP ZOZ. Do tych informacji na sesji nie zgłoszono uwag.

Najważniejszą informacją wydaje się być informacja dotycząca realizacji budżetu. Dochody budżetu w roku obecnym przewidziano na kwotę 51.973.721zl, wydatki na kwotę 57.918.393,00zł. Zaplanowany deficyt miał wynieść 5.944.672,00zł.

W I półroczu 2016 roku plan budżetu zmieniano 9 razy, w tym 3 razy na wniosek Rady Miejskiej, a 6 razy na wniosek burmistrza Nasielska.

Po wprowadzonych w I półroczu zmianach dochody budżetowe miały zamknąć się kwotą 67.382.362,31zł. a wydatki kwotą 72.834.693,31zł. Budżet w omawianym okresie realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami.

Na tej sesji dokonano też, kolejnych już, zmian w budżecie oraz wprowadzono uchwałami kilka postanowień dotyczących gospodarowania odpadami. Ważną uchwałą była uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej “Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. Uchwała ta dotyczy zasad funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dniem 1 stycznia 2017r. Zmiany w tym zakresie wynikają z decyzji ustawowych.

15 aż uchwał dotyczyło odmowy dotyczącej wezwań do usunięcia naruszenia prawa w jednej z wcześniej podjętych uchwał (dotyczyła gospodarki odpadami na terenach, gdzie zlokalizowane są domki letniskowe i działki rekreacyjnych).

W zapytaniach i interpelacjach radnych pytano między innymi, jak wielu cudzoziemców zameldowało się w gminie Nasielsk (4), po raz kolejny interesowano się planami przestrzennego zagospodarowani, sprawą wycinki traw i krzewów przy drogach gminnych, losów terenów po byłych ogródkach działkowych na ulicy Słonecznej. Tradycyjnie już powrócił problem budującego się przedszkola, a zwłaszcza jego kosztów i projektu LEMUR, dzięki któremu miał nie tylko wzrosnąć Standard inwestycji, ale i miał przynieść korzyści finansowe. Więcej jeszcze zapytań zgłosili radni w końcowej części sesji, gdzie też przy okazji zgłaszanych wolnych wniosków można zgłaszać zapytania.

Od pewnego czasu jest coraz mniej osób, które chciałyby bezpośrednio przekazać radzie swe uwagi dotyczące życia gminy. Taki punkt został na stałe włączony do porządku obrad. Na tę sesję nie przybył nikt z mieszkańców gminy, co jest tym bardziej dziwne, ponieważ “ulica” aż huczy od pewnych przekazów. Powstaje pytanie czy są to tylko zwyczajne plotki, czy mieszkańcy stracili zaufanie do burmistrza i do rady. Na te pytania warto byłoby znać odpowiedź.

Andrzej Zawadzki

Comments

comments

2 komentarze

  1. Jacek Z. odpowiedz

    A może jest OK skoro nikt nie przychodzi? Słyszałem jak “ulica” huczy, że Nasielsk się zmienia na lepsze. Nie warto zaklinać rzeczywistości panie AZ.

  2. ABC-XYZ odpowiedz

    Pan redaktor AZ leje wodę ciezko to sie czyta.
    Może pora odpocząć na emeryturze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *