Facebook
Chcą sprzedać tereny za przeszło 24 mln zł

2022-10-26 12:52:11

Dwie działki w Modlinie i nieruchomość w dzielnicy przemysłowej pójdą niebawem „pod młotek”. Czy uda się sprzedać gminne tereny i tym samym zniwelować deficyt w miejskiej kasie?


W listopadzie i w grudniu odbędą się rokowania i ustne przetargi na zbycie działek będących własnością gminy, które urzędnicy wycenili łącznie na przeszło 24 mln zł.

Atrakcyjna działka w pobliżu Narwi

Największa przeznaczona do sprzedaży działka, licząca 78 379m² znajduję się w Modlinie Twierdzy pomiędzy ul. Gen. Ledóchowskiego, Obwodową, Chopina i Księstwa Warszawskiego.

Działka w Modlinie Twierdzy na sprzedaż – czerwony obrys Fot. GUNB

W sprawie tej nieruchomości odbędą się rokowania. Dzieje się tak w przypadku, gdy dwa poprzednio ogłoszone przetargi nie zostały rozstrzygnięte. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości miał miejsce w styczniu, a drugi w lipcu br. Jednak nie znaleźli się chętni do zakupu.
Być może dlatego, że działka położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków i każda inwestycja, która miałaby tam powstać musi odbywać się pod okiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto działka obciążona jest służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz właściciela sąsiadującej nieruchomości.
Według planu zagospodarowania nieruchomość może być przeznaczona pod budowę mieszkaniową, jednorodzinną oraz na cele turystyczne w tym działalność hotelarsko-gastronomiczną.
Cena wywoławcza to 19 500 000 zł (brutto). Chętni, którzy chcą przystąpić do rokowań zobowiązani są wnieść zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli blisko 2 mln zł.
Zgłoszenia pisemne w sprawię chęci nabycia nieruchomości, wraz z proponowaną ceną, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, należy złożyć w magistracie do 4 listopada. Rokowania odbędą się w siedzibie urzędu 9 listopada.

Komu, komu bo idę do domu…

Kolejną działką przeznaczoną do sprzedaży jest teren o powierzchni ponad 6 tys. m² położony przy ul. Gen. Thoemme tuż koło stacji benzynowej Orlen. Na tej nieruchomości może powstać np. parking lub inna działalność związana z komunikacją samochodową. Cena wywoławcza to 1,7 ml zł brutto. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej.
W dzielnicy przemysłowej miasto też chce zbyć kilka niewielkich działek o łącznej powierzchni 0,8778 ha. Zgodnie z charakterem dzielnicy nieruchomość może być przeznaczona na prowadzenie działalności przemysłowej np. pod magazyny, hale składowe, drobną wytwórczość lub przetwórstwo. Również w tym przypadku chętni do uczestnictwa w przetargu muszą wnieść wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, którą określono na kwotę 3 mln zł.
Obie nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń lub zobowiązań wobec osób trzecich.
Przetarg ustny nieograniczony w przypadku obu terenów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 7 grudnia.
O tym, czy znajdą się nabywcy na gminne tereny będziemy informować po zakończeniu procedur przetargowych.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *