Facebook
2023-09-27 11:01:45

Zwiększone limity zużycia energii elektrycznej w ramach Tarczy Solidarnościowej

 

JAK DZIAŁA TARCZA SOLIDARNOŚCIOWA?

Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, w październiku 2022 r. rząd wprowadził Tarczę Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 r.

ZWIĘKSZENIE LIMITÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W ramach nowelizacji zapisów Tarczy Solidarnościowej [1] zwiększyły się roczne limity zużycia prądu w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G.

Oznacza to, że do wskazanych limitów, w 2023 r. stosujemy ceny równe cenom z taryfy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r.

[1] Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

Limit zużycia, do którego ceny nie wzrosną, zależy od rodzaju gospodarstwa domowego:

JAK SKORZYSTAĆ ZE ZWIĘKSZONYCH LIMITÓW TARCZY SOLIDARNOŚCIOWEJ?

  • Gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy – jeśli do 30 czerwca 2023 r. złożyłeś wymagane oświadczenie – automatycznie zwiększymy Twój limit zamrożenia cen energii. Nie musisz ponownie składać dokumentów.

Jeśli w trakcie 2023 r. nabyłeś prawo do zwiększonego limitu, to oświadczenie złóż niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia. Jeśli złożysz po tym terminie, zwiększony limit uwzględnimy od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

  • Pozostałe gospodarstwa domowe – nie musisz nic robić. Zwiększony limit 3 000 kWh zamrożenia cen energii zostanie Ci przyznany automatycznie.

TERMINY SKŁADANIA DODATKOWYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Termin na składanie oświadczeń minął 30 czerwca 2023 roku.

Po tym terminie dokumenty mogą złożyć osoby, które w trakcie 2023 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu.

ZASADY ROZLICZANIA PODWYŻSZONYCH LIMITÓW

Nowe limity zużycia energii elektrycznej będą uwzględniane automatycznie w rozliczeniach.

Jeśli przekroczyłeś dotychczas obowiązujący limit, dodatkowy wolumen energii uwzględnimy na fakturze korygującej.

JAKA BĘDZIE CENA PO PRZEKROCZENIU LIMITU?

Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. po przekroczeniu limitu wyniesie 0,8585 zł/kWh (z VAT i akcyzą)/ 0,6930 zł/kWh (bez VAT i akcyzy).

Wynika to z zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Mechanizm ceny maksymalnej.

Rząd w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych podmiotów użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdecydował się na wprowadzenie  mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z tymi odbiorcami. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *