LEONCIN. Rodzice zapłacą mniej za przedszkole

2017-04-07 2:00:42

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Leoncin radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Leoncin. Rodzice zapłacą mniej.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i profesjonalna opieka prowadzona jest w przedszkolach w wymiarze 5 godzin dziennie. Poza tym czasem wszystkie świadczenia oraz opieka nad dzieckiem będą dalej realizowane odpłatnie, jednak ta cena ma się zmienić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Taką uchwałę podjęli radni, podczas sesji Rady Gminy Leoncin 23 marca. Świadczenia i usługi nauczania, wychowania

i opieki realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań
opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
* fachowej opieki pedagogicznej,
* adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
* rozwijanie zdolności twórczych,
* wspieranie indywidualnych zainteresowań
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu (punkcie przedszkolnym) w czasie:
* zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy i innych specjalistów,
* zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,
* zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)
Dotychczas opłata ta wynosiła 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę realizowaną z dzieckiem. W ciągu najbliższych dni jednak opłata ta zostanie obniżona o 0,50 zł i po zmianie wynosić będzie 1 zł.

ADAM BALCERZAK
a.balcerzak@nowodworski.info

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *